امـــیــــــد رهـــــــایـــــــی ما همسفران لژیون امید رهایی راهی را آغاز نموده ایم که به امید یاری قدرت مطلق و دستان گرم و نیروی مردی بزرگ که به یاری انسانهای در راه مانده شتافت به رهایی از بندهایی برسیم که مارا از زندگی واقعی دور نموده است ... چراکه زندگی شکفتن جوانه های سبز است در صبح امیــــد... زندگی آواز خواندن پرندگان آزاد است در رهــایـــــی ... زندگی نبض قدمهای من و توست به امـیـــــد رهـــایــــی ... و ما امید داریم که روزی ما هم چون یاران این مرد بزرگ به یاری هزاران پرنده ای که در انتظار پرواز نشسته اند بشتابیم .... http://maryam-c60lejion.mihanblog.com 2020-03-30T02:45:52+01:00 text/html 2017-01-31T05:06:14+01:00 maryam-c60lejion.mihanblog.com مریم (استاد لژیون) کارگاه آموزشی خصوصی همسفران دوشنبه 95/11/11 http://maryam-c60lejion.mihanblog.com/post/55 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="Times New Roman" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: start;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 6pt; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">دوشنبه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">11&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">بهمن ماه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;1395&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">جلسه ششم از دور سی ام کارگاههای آموزشی خصوصی ویژه هم سفران کنگره</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>60&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">شعبه سلمان فارسی اصفهان به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">نگهبانی خانم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">اعظم</span></b><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">، دبیری خانم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">مرضیه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">و استادی خانم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">راضیه&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">با دستور جلسه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<b>&nbsp;"</b></span><b><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">وادی ششم و تاثیر آن روی من</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span dir="LTR" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">"</span><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">رأس ساعت 15</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">آغاز به کار نمود.</span></p></font><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8284441792/DSCF1486.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height: 18px;"><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">در وادی ششم یاد می گیریم که عقل آغاز و پایانی ندارد.عقل در جسم هیچ جایگاهی ندارد و در صور پنهان است.چون در مرگ،عقل و جسم توفی می شود .اگر عقل با مرگ از بین برود جهان پس از مرگ معنا ندارد.مغز حکم مترجم برای عقل است.مانند ابزار و وسیله ای برای عقل.<o:p></o:p></span></p><p style="text-align: start;"><font size="3" face="Times New Roman"></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height: 18px;"><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">عقل اشتباه نمی کند مگر آن که اطلاعات اشتباه به او برسد.این اطلاعات را حس به ما می دهد .چون اولین قوه به کارگیری قوه عقل،حس است.<o:p></o:p></span></p><p style="text-align: start;"><font size="3" face="Times New Roman"></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 6pt; text-align: justify; line-height: 18px;"><span lang="FA" style="line-height: 20px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">اکثر انسان هایی که به کنگره می آیند در نفس لوامه هستند.کسانی که در نفس مطمئنه هستند هرگز اشتباه نمی کنند.مصرف کنندگانی که در مصرف مواد به نفس مطمئنه رسیدند می توانند مصرف کنند ولی خواسته اش را ندارد.</span></p></div></div> text/html 2016-12-16T07:24:02+01:00 maryam-c60lejion.mihanblog.com مریم (استاد لژیون) کارگاه آموزشی عمومی ؛ پنج شنبه 1395/9/2 http://maryam-c60lejion.mihanblog.com/post/54 <div style="text-align: center;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">پنجشنبه&nbsp;</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>25</span><span dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;آذرماه&nbsp;</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>1395</span><span dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;جلسه دوازدهم از دور اول کارگاه های آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره&nbsp;</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>60</span><span dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;منطقه اصفهان ؛ نمایندگی سلمان فارسی به نگهبانی :&nbsp;<b>خانم ساجده</b>&nbsp;، دبیری&nbsp;&nbsp;:&nbsp;<b>خانم مینا</b>&nbsp;و&nbsp;&nbsp;استادی :&nbsp;<b>خانم مریم</b>&nbsp;با دستور جلسه&nbsp;<b>" نقش همسفر در درمان اعتیاد و جشن هفته همسفر "</b>&nbsp;رأس ساعت&nbsp;</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>17</span><span dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;آغاز به کار نمود .</span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8278747050/IMG_3789.JPG"></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="text-align: start;">بارها و بارها این جمله را از زبان همدیگر شنیده ایم که ؛ خدا را شکر بابت اعتیاد ! ... کجای دنیا را پیدا می کنید که کسی شکر اعتیاد را به جای آورد ؟ ! ... دلیلش این بود که در اینجا بنیان کنگره 60 چیزی را به ما هدیه داد در قالب همسفر و مسافر شدن . نام همسفر ، نامی است که برای ما انتخاب شده و بسیار ...</span></span></div> text/html 2016-12-06T08:15:00+01:00 maryam-c60lejion.mihanblog.com مریم (استاد لژیون) دستور جلسه لژیون (انرژی نفس 2) http://maryam-c60lejion.mihanblog.com/post/51 &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="http://uupload.ir/files/u9s1_12345.jpg">&nbsp; &nbsp;<b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#009900" size="3">به نام قدرت مطلق الله</font></b>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<div><br></div><div><br></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#cc0000" size="3"><b>دستور جلسه این هفته : سی دی انرژی نفس 2</b></font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/29586/%D8%B3%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C%20%D9%87%D8%A7/%D8%B3%D8%A7%D9%84%2095/%D9%86%D9%81%D8%B32.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Arial, sans-serif;"><font color="#6600cc">ما برای انواع بیماریها پزشک داریم ولی برای این که بیمار نشویم چیزی نداریم یعنی یک اداره ای باشد که به ما بگوید چه کار کنیم که مریض و بیمار نشویم و از آن اول، اهمیت مواد غذایی را برای ما توضیح ندادند و روشن نکردند...</font></span></b></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-11-13T07:36:32+01:00 maryam-c60lejion.mihanblog.com مریم (استاد لژیون) دستور جلسه لژیون ( سی دی انرژی نفس 1) http://maryam-c60lejion.mihanblog.com/post/48 <img src="http://uupload.ir/files/u9s1_12345.jpg">&nbsp; &nbsp; <b><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#009900">به نام قدرت مطلق الله</font></b>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<div><br></div><div><br></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#cc0000" size="3"><b>دستور جلسه این هفته : سی دی انرژی نفس 1&nbsp;</b></font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/29361/IMG_20161031_150424%20%28Copy%29.jpg"></div><div><font color="#6600cc"><br></font></div><div><b style="font-size: 12px; text-align: right;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#6600cc">استاد: ما در بحث گذشته راجع به صوت و نور اشاره ای به تصویر نمودیم می دانید که شروع و حرکت و بیشتر عمل را صوت انجام می دهد و باقی است. راجع به نور هم قدری توضیح دادیم اما گفتیم تصویر و انرژی و یا تصویر و قوّت در بیشتر عالم هست و برای نشان دادن آنرا حک می نمودند در مورد بشر یا انسان که قوّت می گیرد تصویر نیروی خفته یا پنهان دارد که انسانی که با آن تصویر آشنا باشد مطالب را عوض می نماید.</font></span></b></div><div><br></div> text/html 2016-10-18T08:31:46+01:00 maryam-c60lejion.mihanblog.com مریم (استاد لژیون) دستور جلسه لژیون( جهان معنوی) http://maryam-c60lejion.mihanblog.com/post/52 <img src="http://uupload.ir/files/u9s1_12345.jpg">&nbsp; &nbsp;<b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#009900" size="3">به نام قدرت مطلق الله</font></b>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<div><br></div><div><br></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#cc0000" size="3"><b>دستور جلسه این هفته : سی دی جهان معنوی</b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#cc0000" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s3.img7.ir/14QZN.jpg" alt="نتیجه تصویری برای سی دی جهان معنوی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Arial, sans-serif;"><font color="#6600cc">قانون و علمِ دین را شریعت می گویند و طریقت راهی است که انسانها طی می کنند. مثل رمز و راز کشف حقیقت در دو چیز است یکی یافتن راه و دیگری آنچه برداشت می نماییم ؛ در اینجا هم همین طور است وقتی فرا گرفت باید حرکت کند ، حرکتی که انجام می دهد را طریقت می گویند. مثلاً شریعت می گوید&nbsp; غیبت نکن ، دروغ نگو ، دزدی نکن ، فساد نکن ، رشوه نگیر . وقتی حرکت کرد باید اینها را عملی کند و انجام دهد اگر فقط بداند فایده ندارد ولی اگر انجام داد درست است...</font></span></b></div> text/html 2016-10-11T08:47:54+01:00 maryam-c60lejion.mihanblog.com مریم (استاد لژیون) دستور جلسه لژیون ( سی دی هیچ ) http://maryam-c60lejion.mihanblog.com/post/53 <div><img src="http://uupload.ir/files/u9s1_12345.jpg">&nbsp; &nbsp;<b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#009900" size="3">به نام قدرت مطلق الله</font></b>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<div><br></div><div><br></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#cc0000" size="3"><b>دستور جلسه این هفته : سی دی هیچ</b></font></div></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/29361/IMG_20160920_110053%20%28Copy%29.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; line-height: 24px; font-family: Arial, sans-serif;"><font color="#6600cc">علت عدم درمان &nbsp;بیماریها به اعتقاد ما عدم شناخت انسان است. اکثراً فقط صور آشکار انسان را می شناسند و صور پنهان را نمی شناسند و اصلاً قبول ندارند. انسان مثل کوه یخی می ماند که قله اش از آب بیرون است و قابل مشاهده است ولی ریشه اش که بسیار وسیعتر از قله اش است در زیر آب است و ما آنرا نمی بینیم. قله صور آشکار انسان است و ریشه که بسیار وسیعتر از قله است صور پنهان انسان است. اکثراً اعتقاد دارند که انسان موجودی است که بدنیا می آید و از دنیا میرود و تمام. سوابق این موجود و بشر را اصلاً قبول و باور ندارند. اکثر دانشمندان و تمام پیامبران از صور آشکار و پنهان انسان و از جهان دیگر و آخرت مطلع بودند.</font></span></b></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-09-07T06:51:23+01:00 maryam-c60lejion.mihanblog.com مریم (استاد لژیون) رهایافتگان لژیون (7) http://maryam-c60lejion.mihanblog.com/post/49 <div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#cc0000">تبریک &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;تبریک</font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1328327871.gif" alt="نایت اسکین"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#6600cc">روز چهارشنبه 1395/06/17 شاهد رهایی یکی دیگر از اعضای کنگره 60&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#6600cc"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#6600cc">و هفتمین رهایی لژیون امید رهایی ، رهایی </font><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#cc0000">همسفر راضیه</font><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#6600cc"> بودیم .</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><span style="color: rgb(70, 70, 70); text-align: center; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><font color="#333399"><span style="text-align: center; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;"> آقای: مرتضی _ نام راهنما : رضا _&nbsp;</span><span style="text-align: center; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">نام راهنمای همسفر : مریم _</span><span style="text-align: center; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;آنتی ایکس : تریاک &nbsp;و شیره و حشیش&nbsp;</span></font></div><div><span style="text-align: center; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><font color="#333399">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; مدت سفر: 15 ماه و 15 روز &nbsp; _&nbsp; داروی درمان : OT</font></span></div><div><span style="color: rgb(70, 70, 70); text-align: center; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/Photo%20Text/Saeed/Rahaee/1395617%20%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C/1-%2853%29.jpg"></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#6600cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><font color="#6600cc">این رهایی را به </font><font color="#cc0000">خانم راضیه</font><font color="#6600cc"> و مسافر گرامیشان</font><font color="#cc0000"> آقا مرتضی</font><font color="#6600cc"> و کمک راهنمایان گرامیشان تبریک میگوییم.</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#cc66cc"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#cc66cc"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;از طرف &nbsp;همسفران لژیون امید رهایی</b></font></div> text/html 2016-07-28T07:07:26+01:00 maryam-c60lejion.mihanblog.com مریم (استاد لژیون) رهایافتگان لژیون (6) http://maryam-c60lejion.mihanblog.com/post/50 <div style="text-align: center;"><div><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5" color="#cc0000">تبریک &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;تبریک</font></b></div><div><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1328327871.gif" alt="نایت اسکین"></div><div><br></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#6600cc">روز چهارشنبه 1395/05/06 شاهد رهایی یکی دیگر از اعضای کنگره 60&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#6600cc"><br></font></b></div><div><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#6600cc">و هفتمین رهایی لژیون امید رهایی ، رهایی&nbsp;</font><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#cc0000">همسفر شیوا</font><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#6600cc">&nbsp;بودیم .</font></b></div><div style="text-align: start;"><br></div><div><br></div><div style="text-align: start;"><span style="color: rgb(70, 70, 70); text-align: center; font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></div></div><div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img alt="" src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/Photo%20Text/syrus/rhaeeha/T950506/66.jpg" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; width: 500px; height: 375px;"></p><p style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><font color="#333399">آقای: محمد &nbsp;_ نام راهنما : علی _ نام راهنمای همسفر : &nbsp;مریم _آنتی ایکس : تریاک و متادون و هروئین _ مدت سفر:14 ماه&nbsp;</font></span></p><p style="font-size: 12px;"><font color="#333399"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">داروی درمان :&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">OT</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</span></font></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/Photo%20Text/syrus/rhaeeha/T950506/166.jpg"></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></p><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><font color="#6600cc">این رهایی را به&nbsp;</font><font color="#cc0000">خانم شیوا</font><font color="#6600cc">&nbsp;و مسافر گرامیشان</font><font color="#cc0000">&nbsp;آقا محمد</font><font color="#6600cc">&nbsp;و کمک راهنمایان گرامیشان تبریک میگوییم.</font></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#cc66cc"><b><br></b></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#cc66cc"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;از طرف &nbsp;همسفران لژیون امید رهایی</b></font></div></div> text/html 2016-06-11T06:28:34+01:00 maryam-c60lejion.mihanblog.com مریم (استاد لژیون) نیایش http://maryam-c60lejion.mihanblog.com/post/46 <p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial;"><strong><font color="#cc0000" size="5">نیــــــایــــــش</font></strong></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://iranmatlab.ir/files/fa/news/1393/9/16/284258_752.jpg"></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: small; color: rgb(51, 51, 153);"><strong>دوست دارم بر روی بلندترین نقطه زمین بیایستم ، تا به تو نزدیک شوم ، به تو که خوبی و مهربانـــــــــی !</strong></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: small; color: rgb(51, 51, 153);"><strong>دوست دارم از آنجا فریاد بزنم تا صدایم به گوشت برسد<span style="color: rgb(153, 51, 0);">&nbsp;خدااایـــــــــــــــــــا</span>&nbsp;&nbsp;صدایم را می شنوی ؟&nbsp;</strong></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: small; color: rgb(51, 51, 153);"><strong>منم بنده گناهکار تو ، منم روسیاه ! منم شرمنده !&nbsp;</strong></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: small; color: rgb(51, 51, 153);"><strong>اما تو بخشنده ای ، ببخش گناهان بی شمارم را و دعایم را مستجاب کن .&nbsp;<span style="color: rgb(153, 51, 0);">بارالهـــــا</span>طاقت شنیدن قصه های تلخ مادران و همسران مسافر را ندارم ؛ فقط تو میدانی که چقدر سخت است ببینی جگر گوشه ات سفره ای از مواد مخدر بر روی زمین پهن کرده است ، می کشد ، می کشد و می کشد . و تو نمی توانی کاری انجام دهی و باید سکوت کنی &nbsp;، سکوت کنی و سکوت !</strong></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: small; color: rgb(51, 51, 153);"><strong>بایــــــــــدبغضت را در گلویت خفه کنی تا مبادا اشکی جاری شود که باعث خشم جگرگوشه ات گردد .&nbsp;<br></strong></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: medium; color: rgb(153, 51, 0);"><strong>&nbsp;آرزو می کنم :&nbsp;</strong></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: small; color: rgb(51, 51, 153);"><strong>" همه آنانی که گرفتار این اهریمن هستند راه کنگره را پیدا کنند و روزی در آن سکوی قهرمانی بایستند . "</strong></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: small; color: rgb(51, 51, 153);"><strong><span style="color: rgb(153, 51, 0);">خدایـــــــــــــــــا</span>&nbsp;همین را از تو می خواهم :</strong></span></p><p style="text-align: right;"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: small; color: rgb(51, 51, 153);"><strong>"<span style="color: rgb(153, 51, 0);">&nbsp;خدایـــــــــــــــــــــا</span>&nbsp;دستهای جوانانمان را که اسیر این اهریمن هستند ، بگیر و راه</strong></span></p><p style="text-align: right;"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: small; color: rgb(51, 51, 153);"><strong>کنگره را به آنان روشن بنما"</strong></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: medium; color: rgb(153, 51, 0);"><strong>"آمیـــــــــــــــــــــــــن"</strong></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: medium; color: rgb(153, 51, 0);"><strong><br></strong></span></p><div><span style="font-family: tahoma, arial;"><strong><font color="#33cc00" size="2">برگرفته از لژیون پرواز همسفران</font></strong></span></div><p style="text-align: right;"><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: small; color: rgb(51, 51, 153);"><strong><a id="irc_mil" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CAcQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Firanmatlab.ir%2Ffa%2Fnews%2F62597%2F%25D8%25B4%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B7-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25AA-%25D8%25AF%25D8%25B9%25D8%25A7-%25DA%25A9%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25B2%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A2%25DB%258C%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2587-%25D9%2586%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25AF%25DA%25A9%25DB%258C&amp;ei=GA_fVJa8J8z5aN23gJgG&amp;bvm=bv.85970519,d.d2s&amp;psig=AFQjCNGB6LqG-vsRZxmS7HbCIVken7oa6w&amp;ust=1423990457187669" data-ved="0CAcQjRw" style="text-decoration: none; color: rgb(155, 121, 172); border: 0px none;"></a><strong><a id="irc_mil" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CAcQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Firanmatlab.ir%2Ffa%2Fnews%2F62597%2F%25D8%25B4%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B7-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25AA-%25D8%25AF%25D8%25B9%25D8%25A7-%25DA%25A9%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25B2%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A2%25DB%258C%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2587-%25D9%2586%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25AF%25DA%25A9%25DB%258C&amp;ei=GA_fVJa8J8z5aN23gJgG&amp;bvm=bv.85970519,d.d2s&amp;psig=AFQjCNGB6LqG-vsRZxmS7HbCIVken7oa6w&amp;ust=1423990457187669" data-ved="0CAcQjRw" style="text-decoration: none; color: rgb(155, 121, 172); border: 0px none;"></a><strong><strong><a id="irc_mil" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CAcQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Firanmatlab.ir%2Ffa%2Fnews%2F62597%2F%25D8%25B4%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B7-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25AA-%25D8%25AF%25D8%25B9%25D8%25A7-%25DA%25A9%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25B2%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A2%25DB%258C%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2587-%25D9%2586%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25AF%25DA%25A9%25DB%258C&amp;ei=GA_fVJa8J8z5aN23gJgG&amp;bvm=bv.85970519,d.d2s&amp;psig=AFQjCNGB6LqG-vsRZxmS7HbCIVken7oa6w&amp;ust=1423990457187669" data-ved="0CAcQjRw" style="text-decoration: none; color: rgb(155, 121, 172); border: 0px none; background-color: rgb(194, 202, 208);"></a><strong style="background-color: rgb(194, 202, 208);"><strong><a id="irc_mil" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CAcQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Firanmatlab.ir%2Ffa%2Fnews%2F62597%2F%25D8%25B4%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B7-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25AA-%25D8%25AF%25D8%25B9%25D8%25A7-%25DA%25A9%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25B2%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A2%25DB%258C%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2587-%25D9%2586%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25AF%25DA%25A9%25DB%258C&amp;ei=GA_fVJa8J8z5aN23gJgG&amp;bvm=bv.85970519,d.d2s&amp;psig=AFQjCNGB6LqG-vsRZxmS7HbCIVken7oa6w&amp;ust=1423990457187669" data-ved="0CAcQjRw" style="text-decoration: none; color: rgb(155, 121, 172); border: 0px none;"></a></strong></strong></strong></strong></strong></strong></span></p> text/html 2016-06-07T05:48:29+01:00 maryam-c60lejion.mihanblog.com مریم (استاد لژیون) دستور جلسه لژیون ( سی دی زیرآب) http://maryam-c60lejion.mihanblog.com/post/45 <div align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><div align="center"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><img src="http://uupload.ir/files/u9s1_12345.jpg" style="font-size: 10.6667px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px;">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" style="font-size: 11px;"><b><font size="5">به نام قدرت مطلق الله &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></b></font><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></div><div align="center"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><strong style="color: rgb(0, 0, 205); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;"><font color="#660000">دستور جلسه این هفته&nbsp; :&nbsp; سی دی زیرآب از آقای مهندس دژاکام</font></strong></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD/4QAWRXhpZgAASUkqAAgAAAAAAAAAAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDgsLEBYQERMUFRUVDA8XGBYUGBIUFRT/2wBDAQMEBAUEBQkFBQkUDQsNFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBT/wAARCAFhAfQDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD0yzmGMGte3lGBiuWtLnIGDjNa1tdHI71+1rU/iqtSOhilwM5zVqKYDpWRDcZAB61ejmUjipaPKnT8jUjm+UcZqxHLgc8Vmxy9wcVKs3qT+FZcpxyp3NDzR2pVl5HzCqSTknHpTw+egFTynO4F4y8AZBoLkckVUDk9h+FOMpOePzpcpm4ljzeacrY5xzVQPzTvMJpWGossSOAMdaiL5471GZgKjaUnp+dNI0UGSkjHeo881G8hx6VGZTz/ADqkjVQZMzD1qJpD6Cm7uMc0zrVWsWo2AtupjEdOeaXnPXHtimkcfT2qjRWEPPApMfjSgc8jml+v6UxjHBJqJkIPHNTkZPtSbB/+qgq5XKnHIpOmPSrOzOaTyhj39aq5XMQYyetGDnHbrmpjF+QqMrtNVdFXTDoKTf6YobOAc1GWAOKChS3NJvycZpjv6UgbvTHYl35I9qRmzUZcj/61JvJ60hqLHkBeC1NPHeonl565NJ5oI607D5RxHFIDk0wuT34pokIq1orGiTHO2M5pjkio5JCef5VG84waTNUhsr5GM1Vlfb1NOlnCjiqVxcDoec1B1QgyG5l+b2rJvJMKcdatXE/vWVd3AcY3dayk9LHrUYWPqf8AYsOdB8U+13D/AOi6+ka+av2JmDaD4rx/z+Qf+izX0rX5dmzvjaj9PyR/S3DX/Ipoej/9KYUUUV5J9MFFFFABRRRQAUUUUAFFBOKbvHrQA6igHNFABRRRQAUUUUAFFFFAH5o2t2FA7YrYtbrcoIIrkIbntzWjaXhXnJ57V+zKVz+SKtC52EN5heKvRXnA5rlIr4+v4Cr8V6cD/OK2TPJqYfyOmivQOuTj0qzHf4wDXNJe8dcfjVuG7GRk5+ppWRwzw6R0Md2r9Tj6VN9pTrnmufF4Ac5/WpBd8Z3Z96OVHK8O+xvLc+h4+lON1z94A+lYa33+c04X249s+9S4diHh/I2/tH0pxuR6isZb4nr/ADpRd/7QNLkJ9i+xqi4znkGgXAHSsr7Vjv8ArQLrjr+tHIUqJqGfPpQJcknjms1brj14p4uhj/69PltsL2RorJnuKGdeORWcbvB6frS/a8+n50WYvZsvFhim78Cqa3O4df1oM/vRyk8jLZYHjP60ZyO1UmuAPU0LOSvpT5WLla3LpYCkDc//AF6qfafelE/PYUcrJs+xaz7igEDP9KrmXIzTfO4p2QJNlkuo6GkLg5yeaqNNknnFRPcY70uU1UGWHbb6ComcdKrPc571AbnDc8/jVHSqbLm9c80nmCqBuh6j8qje/VQeefrTNFSZfM/vgVE03ocn2rJbUgSwGefyph1Dpz+VO6OhUGjUMxJ5xTfPIrO+2ggkZ/Om/bcn7w+gNK5fsmaYuD2pnnYzz1rNN+F6EVEb7/bx9KLlKi2abTioJLgD2rOfUOoBqB77g55P1pNm0aLLc11yeflqhcXS5IzUMt2GJqhcXO4HkVnKSO6lRZJcXXoc1lXdwDnBpJroBTyPyrMursAdc1zudz16VHVH2F+w05fQPF2f+f2D/wBFV9O18s/sHTed4f8AGJ9L23/9FV9TV+ZZm74ub9PyR/QfDy5cror1/NhRRRXmH0QUUUUAFFFFABRXgv7WX7SUP7OOl+BriaWys4fEPiS20q61HUgxt7G0ILzzMF5JCrgDplsnpiulk/am+D0Omi9b4o+D/s23cH/ty3LY/wB0Pu/SgDqPino3ivxF4H1LTfBPiC08LeI7kLHb6xeWX2xbUFhvdYiwDPtzt3ZAJBIOMV8jfs6+D/jB8Vdf1ue6/aG8QX/gvwr4rudGubJtHtLe+1B7Roy2bhRuSJy2CvJwPetv4b/twWPxG/bXbwB4c8U6R4s8A6loJnspdPidXtb+EFpVaRlHmB13dMjhehBz137DiG0b49WTKFNt8U9ZGB6NFbP/AOzUCPptBtXHT6U6kJwM14Z4p/ba+DPgXx3r3g7xL44sPD3iDRJI47u11JJIhl41kXY+0q42uvQ9eKBntWpalbaRp9zfXky29pbRPNNM5+WNFBZmPsACa5D4OfGbwl8d/BUXivwXqg1fRJZ5bYTiJoyJI2wylWAI7H3BB715H+wr8U9Y+K/wu8TS6x4ni8b/ANk+J9R02z8QxptXULUMJIXwQMALJtxjgLjnGTe+E/xau9I/aM8a/BXUvCWn+F7DTbOPXfDEulxiOG90+RtkrMg4DibeTgD+IEZAJBH0PRRRQMKKKKAPypgnwRzkVpQTgdOtctb3m0jP61oQ3oOAGwa/W4zP5iqUWzpI7kg+9Wor7AH+Fc9HeHjnn0zUyXozzxW6mcMqFzpUvM4559hUy3uCO9c1FeBj97H41ZjuySK0U+5yyw9jpVvjgHII+uKsJe4Byw+hrm1vCT/TNSC8O7PFWpJnK8P5HRrfDPUU5b8E9cVzy3ue+PfNPW6zxnNVcn6ub/29f72alS+BGAD9RXPC5yOP51It43ai5lKh2N8XZP8AFj8Kf9oBbqaw47w5ODxUy3RHQ8UzF0bGwlxyOal88EdayEucgZOKk87gDg/WgydNGp5maDcleprLMx7HmmtMR1NBPszTW8x16+1Kb3kdTWT54zn+tMa4KknigfskzZ+2ilF6pGCcj61gm8yR0GO1KLz/AGh+dA/q6fQ3hcpng4FSLeqx4II9q5xr4Kp5/WmG+wQdxH40xfVUdS18oB5x+FRPfg9CK50X6MOW575pjXx/vH86TYLDWZ0LX/GRUEuo+3PpWA163TOaja7dud2KV0bLDXZsSXxxngVTk1JhnOAPYVmvPnvVd5wR15oujrjQSNL+0Tjrx9Khe/Jzk/nWW0rA9aa05xgHmpc7HVGhHojRe828g/pUZvR/e5+lZxcnvTWJz976VPtDVUkjQa/YDrz6dqaL9snJFZ7MwPU8VE07Yz1/Glzo0VJM1Gv2HYGmm/YjrzWWbk9DUb3WMYIpcxaoLsabXZIxnFRSXnI55rMa6Of61C92Rk5rNzNY0V2NCW7Iz6d6pT3mcjPFU5bpmzkj25qlNP1yf1rCU7nXCgWZ7nI4IrKurjJ4NE0wI45rPmf5j6eprGUj0qdKx9tf8E/X3+GfGXtfW/8A6Kr6wr5I/wCCeknmeGvGp/6frb/0Ua+t6/PMx/3qf9dEftuSK2X016/mwooorzj3AooooAKKKKAPDv2v/wBmPTv2rvg/deDru9/sm/inS+0zUtm/7PcoGALL/EjKzKwHY5HIFfk5qP8AwSn+MekeLLHQ9QvfB2njULhrewvLrXY41vGALERRFfNdgoLFQuQK/dSuL8b/AAd8H/EbxB4X1vxHoVtquq+Gbw32k3M4O61lOMkYIyOFODkZVT1App2EfJX7En/BNCD9mTxmPHPiXxNF4j8Ux20ttaW9hC0dpaeYNrvuf5pGK8DIUDJ4Jxj6S+B3wdvPhVrfxQv7u/hvF8XeLLjxDBHACPs8UkMMYRs9XzExOOMEV6uBiii9wsRSzpErM5CooyzNwAPc1+Un7Tf7MU/7ef7SPjXxN8L/ABFocPh/w1ZWel6rruoSOtnc3yLI0iwyRq2/y49m9unTBNffXx7/AGVvAH7QBiu/FzavaTW8Bt2udK1aay3wZ3GORVbY69T8ykjJ5FdB8HPBvw7+Gfg2y8F+ABpVro9rGzR2dlcpMz5xvkc7izs3BZmznNCdmB8mfsJfFT4Gfs0/BiTwdefG/wAI6tqfmza1d3S3DW0HztsEcXmhWdgI/u43kEHbgivRf2dvGv8Aw0t+0Z4l+MWj6fNbeAdJ0RfCWg6ldxNFJq8n2gz3NyikZEQ+RFz+hyB7WP2b/hbsKH4d+FmQgrtbR7dgAXaQgZXj52Zvqa77TNLtNHsYLKxtobO0t0EcNvbxrHHGo6KqqAAPYUgLQpaKKBhRRRQB+O8V1x1q7DdsAMHNczDdYOD0q3DebT1+lfpamz8DnRudKNQbjoDUqaiTjLEfWsGO8yc8H8anS6GeSOlbKZxuiuqOigvwMDJz61ehvcA4PPvXMRXHIIP51dhuQAM9a2U2tTkqUEdGlySckjFSJOQetYSXi564+tWI7v3rZTuccqJtiUgDmpEnOec4rKjuwepqX7UMdRitFM53Ts9TWjn96lWbB61jx3QB5xj1qZbpTzuwfeq5zCVI2Fm5HzVIszL0Y1kJc8YzmpFuc8Z5q+dmTpeRrpc8c81ItznocVjC4JzzmlF0V70/aGboX6GwbokfepDdMQPmrHa89TTftwGecUvaErDvsa/2gnmgzFhyTishdQxnBFL/AGgSeSDRzlewfY0ml54NN8wE9azWvgO4FIb4MPvD8KXP5j9jI0zIOwNM80d8is5r33H50n23aBlh7Uc/mX7FvoaeeTzSM+OD3rLOoKo61E2ogkc1POhqhI1XkC85qF7nAHXFZb6iCThhiq0mpqueQT9ah1LG0cPLsbDXJ4x0qBrkc5/OsOTUyfTHao31Invj6Vn7Q6o4Vm79pUnJ5pPtC9RxXPNqDYPJGf1pF1AK3zN17ZqPaGywzOh+1rnFBuAe1c+dQAHJ/KnLfAjO78KXtB/V32Nt5wcnpVZps+wrPN/jjNNa9yeCOtL2hSotdC6ZCxwWyaYT+I96p/aMHr+dRvdnuenvT9oi/ZsuPKFHGBUEs24HbxVM3Qzk1C91gZqec1jSHyOwBIORVV5Sep+lRS3jZNVpLgnn+tZuSO6FN2J5ZsA4NUJ5yA2KSW5zVGafA5Nc86vQ7aVE+5/+Cdb7/DPjc9P9Ptv/AETX17Xx3/wTiff4Y8c4Of8AT7b/ANEmvsSvg8c74mbfc/XsoVsDTXr+bCiiiuE9gKKKKACiiigAooooAKKM5ooAw/G/gzSfiH4S1bw1rts95o2q272l3bxzyQNJEwwy742VlyOMqQa8y+C/7HXwh/Z88SXWveAvB0GiavdW/wBlku2up7hxFuDFVMsj7QSBnbjOBnpXtNFACdBRvU96q6nFcTWU6Wsiw3TIyxSum9UcjCsVyNwBwcZGa+dfhT+z38ZvCPxGsNb8YftCap4z0CEyyTaAmiwWkU7sDsBfLERqSTtHPC84ByAfStFIo2gCloAKKKKAPxKjn247mrEdx659qxFn+b0qZLok4J4r9AUz8ddM20uto64qyl4TisJJs89BVqOcgDmrUzB0jcjviOpq5FqAGBuINc6k+RUyXBUf41rGoc86K7HTRX3qfzqzFfjj+Vcwl5jqfwqwl4SOeK1Uzjnhzplvh17/AFqX7f79Otc0t705GKlW+7ZArZT0OZ4ZHRrf9fWnrqGCG5Fc4Lzr8w9alF5npWikZPDeR0Q1Q9Qf1qT+0i/sPSuaF2R3qQXWP4qpSI+rpnQm+9T+FL/aHFYAuiCMEn608XnPTFPmRH1c3P7QyRzikOoE96xPtn0oN5x1FLnH7DyNo6mV7/hmk/tTJ+8R7Vifa/em/aTk0uYfsF2Nw6j7n86Pt/Hf86wvtB9ab9qzxuo5h+wXY3Wv8ZBGajOoLn73H8qxDcA8FjSGcAcGlzFLDrqbJ1Ef38Co21AHIElZHn9elI1yMdannNI0EaL3vbJJqI3LHOBis9rvBOCKiN3gZqXI0VG2xotctwCeKia5+YZOBWebskEbuajM2e9RzHRGkaLXWBkHjPPNM+1lsZbHeszzeTR54x15qea5oqRqfadvckd8UG6VDwcGshrhugNNE/rSuCo3Ntb8DOG3Uv2/PTj8awzc/nTTcjHNK6H7BG99tOeWJFMa875xWEbsj+L8KPtZPOahzBUDZe+A71DLfcY7etZD3xz1qBr0kVLqGkcOjVN0CT3NVZrznrx6VnyXhIwDVSS6J5J5FYymdUaOpoNd8nqapz3W4ZzVSS5JyarTTknisG9DqjTtsfoD/wAE1JfN8LePPbULb/0Sa+za+K/+CZRB8KePcf8AQRtf/RJr7Ur5HGfx5H6XlithIL1/NhRRRXGeoFFFYPjHxxovgLTbe/1y/TT7a4vLfT4WZWYyXE8ixxRqqgkszsBwPUnABNAG9RXD/Gz4q2XwS+FPibx1qNlc6jZ6FaNdyWtmB5soBC7RngckZJ6DJr5C8Sf8FgPhLY61ZW2kR32o2E2j3F5Ney20kf2e+CgwWjJjJ3HeHkGVXC43ZJDsB96k4FYWk+NtF17WNf0rT9RivNR0KZLfUraHLPbSPGJURhjqUZWAGeorxHWP20fCPwy+EHwt8ZfE+R/DB8bWEU+LW3kuYbWY26zOrbcvtG4KCASSRnjJr5F+Gf8AwUL+D3hn9sv4n+JRquoWHgHxdplkW1GexkIOo2y7N4iXLqjxkjdjOVGQBSWorn3/APAz41af8dvCFx4g03Rdc0GGC/uNPe01+yNrPvhfaWCknKn9DkHBBr0XIr87fgp/wVO+Hln49+KFj468X3U3h9tZa88Lar/ZkpR7JkUfZ9irvTay5G4c7m5GK8n8T/8ABRjRvG37anhLxDbeN9R8NfCzw3cPAF+zzfZr+3aB/PllhQF3kkkMaIpXCKm7g1VgP1qyPWl7V+ZHxn/4K12Unxg8J6R8LfI1DwhFeW41fUNQsnVtQWSRVeKENholRCTvIyW4AAHP6aI6ugZTuUjII7jtUjPNLH9oPwpqHx11T4Sw/wBonxZp2mpqs2bFxbeUxHAlxjdgg+hzgEkEVxupeN9cj/bp0Xwn9umXw23gC41IWKtiNrr7cEMjDuQiqB6Zb1qP9q74t+J/gNJ4H8ZaVptlqHhN9bh0vxV5kY+1JaTsI4XibqAkrlsepA7k1neKIvI/4KD+Bpsf8fHw+1SIn12XsDD/ANDNAj6UBzS0gpaBhRRRQB+FSTb+elTLKOPX3rOWULznipklDDH86+zTPyxxNKKbOAanWUj6VmLIBxnipo59wxmtVIxcGaUc20Yz+VWFn4z3rKEx9aelyQevI4rVMylDua4m6VMtxnByMVkC5BHNOWc9uuatSM3TubKzZGQcU8XGDjP0rKW4woyak88+1XzsydOxpCfPTrUi3TA9SKyxOVPHQ08XO3HXGKpVDN0zVF8yjnn61It9gc81ki4zSmYBs55q+cy9in0Nj7aB2/WlF4G4AI/GsSS7SCN5HcKigszHoBWbqfiyy0vw7PrZc3NhFH5pa3G4ke1DrKOrY44ZyaUVudYL4cf4077dx0/WuG8L/EDRvF1ms+n3asx4aJ+HU+mK3xcZ78Uo1lNXi7oc8K6cnCas0bIvBjpj8aDe49PzrGNxgZz+lJ9o3fWq9oR7FGv9vHY8Un2weprJ805pBMfaj2lh+xsapvTngjH0pPtnH3jWV55z1H0oMpPU0e0GqSNT7Zz1P501rvP8X61mCXA649Kb5uKXtCvZGmboZz1NRtcVQFwR7UfaOOtS5o0VIu+dzyajkukjBLOFUdSTjFUjO1eC/GPxlqdl4g1vQ57l0026tI3tgONpGDwffDA1yYjExoQ52d+EwMsXU9nF26/iv8z6GEoPIYHNKZsCvnn4dfGiXSvDF3Lrckl6YJobeFVxu2lT/LFe5xXfnQpIpO11DDPvzU0cVGurxHicBUws+We3fo/6uaPnjnPWkMy1ntLx70nnNW3O0capFp5+ev5U0zE1TacL1NMN0OeaXMzRU9C552T1phl3ZzVMTnHrSNOahzNFTLLT4GP61GbjHSqxlB96j8zjFR7SxagupZeU9e1QPJwRnJNQvNmq8lwD92oc2zaMexNJKFXBOageQk8HioGctwf0przYHFZtmqhY/Qv/AIJhnPhPx9/2EbX/ANEmvtmviD/gl2+/wl8QOc/8TG1/9Emvt+vmMV/GkffZerYWHoFFFFcp6IGvlj9tjxZpvgHxf8AvEnia7Fj4M03xr5mpXUgJigkNlOtvJJgcKrk89s5r6nrD8Z+CdB+Ifh270HxNo9nrui3a7Z7G/hWWKQA5GVI6g8g9QeRQB8+/tW/Hz4Uat+zp470Wbx74fu7rXtBvLLTrSxv47ue7uJIWEKRRxlmZi5THFfHngb/gi3NrXgXS7/XviJLpPiC7SG4nsodKDRW8bIpeFiz7jKCWG77uR0r74+Hv7GvwU+Fevx634Y+HGiabq8Tb4b1o2nkhb1jMrNsPuuDXs6rtUD+tO4j5P/bR/Ykk/aY+FngvwloOv2/hx/DFwpt5Lu3aWN4fJERUhSCCAqn04NfNOtf8ET7VvBmjw6V8SCnihJHbUbu804m0mQgbFijV9yFSDyWO7d2wK/UjFGKE2hn5S6r/AMESbsadpv8AZnxTgN8EP243mkN5JbPBi2yZAxwQ2fXI6V8R+Hf2YtV1f9oC2+Fd5rNrpupy+I5fDjSNEzzRSKWCztb5DeUwAO4EgA8+/wDRriuVPwq8Ht47HjU+GNJPi8ReQNcNnH9sEeMbfNxuxjjr046VSk0Kx8AeEf8Agi34b0u30C61X4i6nPq9pdC4v/slhGtvOiuGWOMM25OmCxLZz0GK/Q3xb4t0b4d+FtQ17Xb2PS9E02Az3N3KGKQxrgZOATgcdq3cUyWNZUKsAykYIIyCKgZ8SfE34/6L+2b4q0P4Q/CfzvE2hf2pZ6p4r8VpbuLCxsreZJvJR2A3yysiqMcDPGedv0prfwh/tj4/eGPiQdR8pdF0K/0f7AIsmZriWFw5fOAFETDGOSwOeOe+0/SLPSkdLO0gtEdtzLBEsYJ9SFAyauYoAAMUUUUAFFFFAH4JLLkGpY5cH+lU1kBOc8+tSq/TJr61M/N3FGjFKG9qmDkdDWYsvTvU6T8kVaZi4GgshBx7+tWEkH41liU56/rUyT5OSatSMZRNLePUUu/H/wBY1REwPeniXg1XNYjlLgkBPcfjUgm6+lUBKcDmpPN5pqQuQvLPjvUgnGetZpk9AaUTYquYlwRprKOOetOEwI4P61mLMe5pwl5yDVcxPIVPG2rNpfha/uFsv7RUJtkty+3ch4bn6V8na9ravNJDppvbKxPH2ae6MmPyxxX1nqmnW+tadPY3iebazrtePcRkfUVzx+FnhQW7RLo8Chlxv5LD8TXmYvD1K8k4uyPcy7GUMHF+0i22/l+f6Hy7o+u3mgX0V1ZzNFIhz14Psa+gfhx8bj4k1az0i6s382VcecnZgM8+1ebfEv4Ry+Drc6laTi504ybSpUhos9M+orA+G+sT6D4ts7m3iNxJnb5ajlgeoFeVRnWwlVQk7LqfSYmlhsxw7rQV3Z2e2vmfYfmA87qZ5uDgc1WDA2ttIHAkkjDvF/FESOAaaZD/AHq+q5z88SUtUXDMR3oWcEHJ5+tUvNOKBIR3pcxXKXPPHrR54HWqhlPrTTLnPai4cpe+0LTGuAB/9eqXmEk5qOe6WGJnY/KoJNPmGoF3z8kntTRNk9cVwmt+Pbe2Koj7SGG9c+2f5Umm+N4LxAjyp58jllQHsDWDxEL2udqwlTl5raHXar4hsNEiWTUL2Gzjc7VaZ9u4+grwz9oe4t9QvNGvLaaC4jeFlEsMgYnkHnFeqa/4b0Xx3ZRR6gn2hYWIR0cqyNgZxj8K8W+JHwik8KwPf6fKbjTFA3CU/vIz/UV52NlUnTaSvH8T1sqjQhWjJyanrpbR/M8+09y9xDAzERPMhb88f1r7SjnRYo1X7gUAflXxfo0BuNVs4s7S8yLn0+YV9iKdiBc8AAc1jljsp38jsz2Kbpr1/Qum4XHH50xpxjINVfNA70xpuTg5r2XI+WUEWi+7rSAjnnNVPNOODzTTKc8nFS2Vylvdj6fWmlwozmqvn5pjTgjvUcxagWWufSonnIyfx61Vadcc5zTDKD1NTctQ8icz7simeYB3qu8uAaryzYPvUN2NVAtSziq0lxuzziq7zHIz1qF5Du64FZuRtGB+jn/BLF93hH4hc5xqVr/6INfctfCv/BKpt3hD4if9hK0/9EGvuqvn8S71ZH2uCVsPAKKKK5juCiiigAooooAKKKKACiikyKAFoozRQAUUUUAFFFFABRRRQB/P4sm3jP51OkmSM1niRSc1KsmOetfUJnwDjc0RJvbjp7VKr4rNSfn0qdZ+OvNaJmTiX1m5IqVZB2YVnrJnHNSK/cHmquZOPYvrIfX8qkWfHU1QSTA9PWnGT607kOJpJcd80/7Tz16VlpLzjJp/mcdTVXJdM0hPml85c8kVnJKD3PWpBLTTI5S+swpRKDWf5oB68mlE57HmncHFmir8HmlE2DjNZ3ntS+ec85o5kRyM5z4vz3B8AaksEXmhtgkGMlU3DLV80WOo3GmT+bbymKT+8vUV9cyslxC8UqB43BVlYZBB6ivmH4heGR4X8UXdpGR9nbEsXsjcgfh0rxcfCV1VXofWZNUjySw8lrv6ns/wR1u+1PS7j7SzXG48uxycjp+lejmYD614J8JPiGngrT7gKiy3Uh2oH5VQepNe0WWprqNtDcA481Q+PTNd+FqqVNRT1PBx1GcMTNuNo30NLzxj3pRMD2H51TMgz0oEgArs5mcHKWmlPYUedz71V8wUGUClzFKDLXm/5zXn/wAZPEbaR4Z2xS+XNO2EIPPvXaNOqqWIOBzxXzZ8TvEo17xBcLDK0ltE20ZORuHBIrhxdb2dNrqz1ssw3t66b2jqYDa5cPblXYs+fvZ56Ef1p2n6vPaX0d2HZnV8nB9qyqVXKHg187zyve59zyRtax718IvETajJfb5iVaTKq555rs/HUAvfCGrxsMqbdu3Q9q8J+FWptbeIFiBwZmQY7H5s17J8RNWNp4J1aESiNpkHA6sAeR+te5QqqVB83S58djaDpYuPJ1a/NHzTbzG3uY5AMsjBhz3HSvrfSNUGpaTZ3PUzQo5+pHNfImQGzX0h8Lb6TUPAtnK5AaEmPBPJAJwa5cDO05RPTzqmpU4TfR2+87QzDNRmcAnJqq0h60wy5r2rnyyiWvOyBzSeeAetVd3HWms47mlcpRLTyjHGBULSe+Kr+cB6k1G0pJ4qWy1AsmbnrmtLV/DOsaHpWm6lqGlXdlp+poZLK6niKx3CjBJQ9+CD9CD05rn3YyIVOQGGDXrn2qfxh46jm+0PL4V+J8I042czbl0PxHZ24FsE/uxugRUxjMU7KcmPNc1aq6dnbQ7cPh1X5o3s0tPM4ex8GeI9V0m31Oy0LULrTbi7WxhuobdmjkuGOFiUjqxPAHrxS+LPhz4q8E2UN54g8P3+i200rQxy3sWwM4GSPyyR2IBIzitSa51/WdC+H2o+HPF+p+CvstyngXxBNYOcw2d9cPNDclARkFjKj8jDRRkHmuk8IX+ieE/Edl4Mi1PVNcubPUJZn1PxrJGiPeWlpNb6ZZkB3VLaKQgElsHfjCqK53XnzuKjojt+p01SjPn1e3r1PMdd8N6z4Z+ynV9JvtLF3H5tub22eHzk/vJuA3DkdKxpZ1T7zqueBuOK7PSLLxpb+FfiboHjm31eDXbddL8VrFrVyLmRnkla3urmJhxskMqnjjCqCTtBrqfC3hX4iDw5Y6b8LILFPFL6U3ijW769gjl3WjSPHZadH5iOMzeXLIykAPuUMwC1KxK5OZrU1+ov23sk9LXufXf/AASpuI4PBPxIkldY4o9Rtmd2OAoFuSST7Cvpr9l/4o6z8afg7pnjXWbO2sTq9zdzWUFsrLiyW4kS3L7ifnKICSODnIr4q+Eviu18C/sofHLxT4dtF07/AISjS9MutI06IkiC61C2NssCey3DSKvsFr9A/hb4Ntfhr8N/CnhC0x5Oh6TbaevYsIolQsfclST7mvNrS5puS6nu4aLhSUHujq6KM15p488ZePdD+KPgfSPD3gyLXPCGpvOmva418sTaUFTMTCM8uCc/XgDB5rA6j0umlwM+1ZviPVpNC8O6lqUdnPqEtpay3C2lqN0s5RCwjQd2bGB7kV+bXxQ/4KGeBPj5N8H7bwre+KfDPjyw8YaXdNpkkAW3YPMILiCaQHDrslfBA5PBAzw7CP0wv9RtdLtmuLy4itYFwGlnkCKMkAZJIHJIH41OHDZ9q+Qv2/Pj98GfCXh1/hd8XrbX5tP8S6eb2N9DhDMnlTAIQ28YcONwyCp24NaP/BNHx7qfxB/ZZsLm/wBSvNXi07U7zS9Pv9TA+1S2UTjyPOwSNyqwXqeFAyetIZ9Whs0tfMn7M/xq8Yy6B8VNB+KUsd34j+HGrz213qtpGFW9tDCbmGUKAAD5XbAyNuec54j9gr9uvVv2sfFfjvR9Z0my046Yseo6c1hv+W1kcoIJt/3pE+XLrw24+nIB9pGvJdQ1X4gzftF6Rp2n3/hofDmLRpJtTsZJCdXF0ZCI3VQeIzxhvu/fB5215l8cP+Chvw5/Z6+K994F8b6f4gsLiKygvbfULWyWeC4WRScLhgw2kYJxjIPpX5/+Bf2gdP8AGf8AwUq8N+OfCniS/wBStfEfiSGzjW5spIJhZXCrA1rLl9uyIBSgUHJ+Y4IFMD9S/iR8VNU8P/HD4W+A9Ht7W4PiV9Qu9UknDF7aytYAd6YIwWleNATkc16ot/blUIniIdiikOPmYZyB6kYPA9D6V88eCG/4Tn9tz4ia3y9r4I8O6f4ZtzngXN0fttxj32C3B9CCK+I/CP7Ifjjxl+0l4++Cl/8AGTxJ4Z0fws58U+HVt3aT7RDdSFXnBDrtcLK0bEdWd+gJyJCP1ij1G2mtoLhLiJ4J9vlSrICsm77u05wc9sdasKwYcHNfK/7V37MepeJf2S9M8FfD/V7/AErWPBMVpfaGIZSrXUllH+7jcj+MgblPGJAp6V6J+yB8bJP2gv2e/CXjK7GzVrmBrbUowu3bdwsY5uO2WXdj/apDPZaKKKACiiigD+eRJcHGatLLxWYsoJqZZOwNfRKXc+JlHU0llBqRZMdMVQin554qUS//AK6u5nYvRuMdc1J5uelUEmytOE/WqTMuW5oLORTvtNUFk5p2/NHMxezRpCcHvSiQHuKoJJ7U4SHsMVSkyOU0EkA6UvmgjrVASNjOTThKR34q0yXEvebSiTnnpVPzx6Uq3APNO5PLYu+ZQZQeCaq+aO9AmHai4cpb80Y61xHxT8MJ4g0CS5hh3X9qN6MPvFO6/wBa6zzRQ0gK4OCDxis5xVSLi+prRnKjUVSO6PlaGV7eUMMgg8ivZfCPxDjuJIPMl8olFRw33ABwAPeuL+JnhI6Dqj3VuuLKdiQqjhG7j6VxayMn3WI+hrwVKeGm4n2FWjSx9NTPr/RRH4giJs54XfONokFF7BNYzeXMhRh+VfLOgeK9R0GQtZylXJ65r2Hw58XLWfSlXxDqRM5GFMSbip9TXr0sbCatLR/gfKYjLMRhp3XvR8lqd752R6Uhf3rG0zxHp+rsfs1wAo4DvwG9807X9VXSdJurlmVvLjLDB4PpXU5q3NfQ5lBt8ttTH+KmsT6X4OuXt5GSSVlh3LwQCea+ds16h4s8awa/4CW3lZftwlVWXPJx0b8a8ztoJLmdIokLyOcKo7mvBxc1UmnF3Vj7HLqTo0pKSs7sjoqe9sptPuHgnQxyocMpqKNN7hfWuE9S6audb8MLSS58U2pReFO4n0xW/wDF/wAWSXF62lw/LFGcSHH3j6Ve8EfZPCfh+71e6XbIV8uA92J9K8y1vUm1TUJZznDHucmu+T9nQUOrPHgvrGLdRrSOnzKBOa9o+DEONGuLhmkLrIY1Ut8oBGeleR6Tps2rX0dtCu53PFfQHhbQ18OaPHaBt7/eduxajCQfPz9BZpUSpez6s6TzBTWmAqoZOOKZv9TXtc58wodyw02Peo/Mz2qBpBnikMh6ZqeYrkRYz70wnPfFQ+bjvTHuMClctLyLBlx9K7j4bfEPSfCKyRa3pt3qdvb6lZa5YJazLHsvrQyeXvLA/u3EpV8c4AxXnLTE9KY8vNRJKaszam3TkpR3O28DeNdM0efWLbxHYXWqaNqyQNcw2E6wTCaG6iuonVmVgBvi2nj7sjY5xXOeJdfl8TeIdW1i4RI5tQu5ruSNPuq0jlyB7DdisnzAQM81GZucVPKk3I0c5OKh0R6X4e+JGi6boFnPfWN+/ijSNI1HQtPltnQWlzZ3Yb93dKTkiFpJXQKCGLJnGwGsi51Xwl4vstGm13U/GHh3VdO0yPRbo+GHhMWq2UZby0k8x0MThW2k4kUhQdoOc8NJL61E0noa5pUoO50wxFWDTT202PtL9nOW9+LN14K8OWGjtp/ha88d2EosoS00NppmjaeZkhkkxyWleE7mwXcMQOa9s/4Kj+H/ABt4S8GeF/jF8N9R1LRfFHhWd7PULzSnYMbCfGfMUZDosqqcMCBvYmsz/gkmRJ4K+I4641S0J+vkGvvmWFJ43jkVZI3BVkYZDA9QR3FebVVptI9/DNyoxk92fix8Pv8AgsZ8X/C9vHD4l0Tw94wjXANxJC9nO3/Aojsz77K9Jk/4Lf6k1uAnwgs1uMffbxA5XP8Au/Z8/rX2f8Sf+CePwE+KN/Lfan4As9Pv5WLPc6JLJYFie5WIhSfqtedwf8Eif2forgyNYeIpkznyn1hwv0yFB/Wouux0nw38S/8Agrp8avHVs9n4ctNF8Ewzfu1m022a4u+fSSYsAfdVBre+HP7KXhf4FWXwl+MPxl1DxrLr+u3z6vH4Z0bQjPIk8BNzGLiQEspcKjFdob5jnAVyP0p+E/7E/wAFvgrf29/4X8A6ZBqkB3RajfBry5jPqskpYqeOowa9vMKNjKg4ORkdD60rroB8T/Hv9j/w3/wUStfh98TYfFOseEtPbRwIbSXS1M0kMjmQbg7LsYEsM/MCMEcHnUsfiv8AC3/gnr8P7T4T6ZY+L/EesWEbT2ljb6PNNNqlxOS/yzqghyWODtJ29MEjFfYscKRDCKFHoBTguOhwKVxnxT8NfiB4Y+DnhLxZq/7Q3iHTPA/jb4pXM+u3uhTs4+yWRhFrDbKwU7nSFQG/iyeRkV5D/wAE3vBfgj4KeLfiF48j8T/2F4A1yBLHwxceMrmCwvNUt4ZC010sTFf3Qbaqt35zg8V+j3iLwhofi6ySz13RtP1q0RxIsGo2kdxGrDowVwQD71znxG+BvgD4taRZ6Z4v8H6N4hsrP/j1ivrRW+zjGMRkYKDAHCkDgUCPgz4s/A/Qf+Covxx1HX/DGuz6H4I8G6XHog8UxWXnJq96ZXlaOBGZMxxK5y/csMDBBr0T9nj/AIJUeBvgL8RNH8bX3irWPFWqaNMLqzhkgjtbZJR92RlUszFeSBuAzjg19neD/BeheAfD9nofhzSLLQ9Is12W9lYQiKKMd8KPU8k9Sa2ioIIxRdgfO/7FGkXtz8PvE/jbVLWa01Txx4q1XXnhuYykkcBnMFuhB5AEUCkA9nr0n/hTmjj46RfFIS3A11fDz+HDCNohaBrhZ9543FwVCjnGCeK78KB0paQxCOK8++Cvwc0r4JeG9U0bR5ppbW/1m+1lhMAPLe5mMhjUDoq5Cj2FehUUAFFFFABRRRQB/OYsmDwcGrEU3Oc81RWTrk09JPSvbufJuN9zRjmO7nnipRPtFZom5yTzUwnBAqlIzcDQS5AzT1nH+FZ4kXNPEmO9ac/cz5EaAmGfSniUdzWekmT1zT1lP1p8xPIaCzgGn/aAPrWd5x/KnibJHNVdEuBoLMD1p3mYHX8az/NI7/jUiynH3qLkuLL4lHegPt9aqLLnmniXA680yOUs+YfWgSc96qif608TBcfzouxNIsFj6UoYVB5w9xR53JGad2RYW8tbfULdoLmJZom6o4yK4nxJ8K9Ov4Wk00fY7gZIXOVb29q7XzucZprXEaBmkkEaLyzMeAKiUYzVpI6KdapRd4Ox836jp1xpV5JbXMbRTIcFWrY8IeEbrxReiOJG8tT8zCuz8aaloniCZALeR3gJH2kMFDD0qtpHxOHgmwa30a2h89v+W0g3Fa8j2cIT956H0M8VXqUbUYe+++yPUYvBej+FdAjbVbn7OgGdrtjP0HevFvHviiy1W6MOmeatsny7nc/MPpWZ4k8a6l4nmMl7cvM57k8D6Vz5OaqviIzXLTVkYYDLqlF+1xE+aX4CkknJ5rc0CZdJcahLHvPKRj3PesvTrX7XcrGTgHrXoGn+ExfWsasNsYHANYU4OTuj0cVXhTXLPZnB6hcz6lds7gs3QfSt3wd4Nm1u78yfNvZRDdLMRwB6D3rXn8LQ6dOJAwyp7jNR+JfFlzJpaafE0dvCPviEYL/WtVBRfNMw+s+0ShQ69exn+PfEMep3i29odtjAvlxKPQd/xrkgMnAp0khkckmtbwroza1q8UIBKA5Y+grBt1JHbCMcPTt0R3Hwt8MtDM+ozjOBtjHvXpRmy3U1QtIY7OCOGEbY0GAKm8zFe1SgqcbHytepKvUc2WDJn3ppfPtVcuR34ppm5xmtbowUSwZlIphkXrVbftzzmmmUgmldF8pYMm72qOSU4PNQmUg9/wAKZv3ZzScikiTzTn1pjMcZzURkwcE015cADtUORSTJC2Pr3pnm8HPBNQs+4kVE7k/X61nc0USSR9x4PFMaTtUReml+pzUM0Ssfpz/wSJbPgn4kj/qK2n/og1+gFfn5/wAEhW3eCfiV/wBhW0/9EGv0DrzKvxs+hw38KIUUUVkdIUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAH83qyZPNPV/TmqSOG9akWTA44r17nzTRcD54IqRXwKprNg8k08Scg07kOJcEme9SJNnrmqiyDOOBTg/cN+VVclouiXH0+lOR8HGapeaQPaniWnchxL3m46U5ZAOapCTj1p3mY6mncnlLvnj9aUS89apLLzUnm8ZGKaZPKWvtGepp/n89TiqfmDvR5w/vVXMw5S9549aPOyKpiRT0/nS+YMdafMyeQu/aCcciuH1jxNqct9PbRMIUjcrlRya6suSRg5rnoLQebPdXGFSSVtpPtWNRydkmbU3GF3JXM6CTU1O4TPkjk5pmqXN7LarDcXLGNckJ0H41e1bxBb2kZVCpxxXEap4ha5dgDxXNOUY6XOyjCdZ83LYS/udsZQN2xxWATk095Wck560yuGT5me5CHIgAyeK1tM8OXOpIzqqxRJ96SRtoqx4U0B9cv1jAxGOXc9FXua6XxJcQW8axwKI4UG1EHp6n3rSFO65mclbEOM/ZQ3/IwLHSxY3RUurscYK9MV2LeJ49PswisNwFcJDekMzE5PrmqN9etO554rVVFTWhjUw31iS5zV1nxRNdzHa3Gawprh5j8xzUec1Na2st3MsUMbSOxwAozXM5ObPQhShSVkiEDJAr134f6GdI0vzpY9tzP8xz1A7Cs/wAL+BoNN23N8Fmueqp1VP8AE12Pm8Y4HtXdQpOD5pHk4zEKovZw2LXmZHWmNL2FV2fANJ5oA5x+dd3MeTykzTe/FN8wetQCUc0hmAzU3GolnzeDzmo2k54696rl+f8AA0wyEnApNl8qLLTccfpURlPOM1EW/OmF896Vy1ElMmeScZpjSnJ4zULSAA5IUDuelIJVcAqwYHuDkVNykiTzTkgCms3Iz/Kmlu+RUby5pF8pIz46cVG8vXvURcE+tMZto/8Ar1LY7I/UH/gj++/wT8TD/wBRW0/9J6/Qevz0/wCCPTZ8D/Ez/sLWn/pOa/QuvOq/Gz3qCtSiFFFFZG4UUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAH81Ky4b/wCtUokJAqkjk9ePanh8H/GvSueC0X0lBbrT/M/GqKybh6VIspx1qrkOPYuLLipFlxVPzuaUSHIJ4p3IcS+s3fmpRIMc81mmYdc8U4T+9O4nE0BKuelKWFURJn0NP8w07kcpaD46Cl80gGqyycc84qRXGKdwsT+YacJcdarbvpShznk07isWN/NO8wgVX8zHpSNKqgk4AHUmi4rFoShR1riPFGoSQxmHeV8uQkD1BrX1HxVp+njDTCR/7kfJrifE2vRazcI8MTRgDBLHk1hVnG2jO3D0JSkpNaGXc3jzMSzEnNVic896KK85u+rPcSS2ClXlhSVJbrumUe9IHod7a+IYrDwnaabb26pcHc81wowz5OQCayLjfefM1OAHHYdKbcXKxR8Gu291Y8WMFGTcVq2ZV9EsONvFZbHLVZu7kyuf50ulac+qX0VtGcFzgsew9a5Xq7I9WC5I3kM060+3X0EGSPMcKSB0FesaPoNpoYb7OmXPVj1rP0fwtY6PIJV3Szjo79voK3BIPWu+lT5NXueTiK/tXyx2LPm/jSb6rGUDpzSGX0roucFiw0nuaQyE96r7s980AkcdR70XGkT+ZxwaQyE9qgLe9AbPNK5Vrnofw8vhofhXxTrcVjp15qFteaPaQtqdjDeIkc9zIswEcqsuWVAu7GQM4IzWlfpbeDfF3xmvNN0+wL+HrS9l0yG9s47qC2YahbwqRFKGRtscjgbgcZz1ArnfCEzz/D3x/b20T3V5bppmsi3j5eSC0ui0+0dyqShj7Kx6A103jmG2vJfiXqGk6rpmvHx0v2Hw5ZaXexz3d/Lc39vOB5KnfH5axsG3gYbavOa5ZSs5XPQpQvGGnUs/En4aaevi3UtQk8ReFvBenXcztZ2upTS2yymOCGS48pYoXRAGl4QlSSdqKeBXCal4JQ6S+q6BruneLdNiuY7S4l0pZ1ltpnyI0lgmijkXeQQrBSrEYznivZ/FV1aX/wAWfA00DwXiWOoeJjbzgK6NNa2USpKucg4ki3KfYGnfCbW21D4paNqWq3YlvtT+HljdXF5csN016t+EtppWPVlkWA7j/dBJpKpIt0ISXnucH4L0TRvhn4zF14i8a+HdN1vSYLp5NIbz7iW2ufs0ohjklWFrdJll2/I0nDLg4IxUHiXStW+I9l4V8QX9/aW2PC1pe614g1aQQwIzTTRq8rqpLu2xVVVVnbbwDg1f8Ea6mh/DjTrLUdbstL0PTtK1qz8W6Be3aR3c+qOblVEts2Hmkcm2CMAdvl9VKE1qidYfhP8AAu8j1a30Gx06+0+41bVbuw+3W9lu89bS4mgyA8ausw+YgBie55hzlfmNVSi48myv95wkHwmvNent4/DGt6V4o33ltYTraC4tpbOSd1jhaaG5ijkWNmZQJArLkgEgkAxt8MLKe2vjpvj3wrrl/bWVxfjT9NlvHmkigz5337ZFRhgkByu4Alc8Z+k/CTPd/GDRPF2seMYvF9/BHb6J9j03S9Ot90NxfRLHcStBfzO0STyRsH2HBKDjII+cNW1u88LfB7QLPRryXTbTxDe6xLq0dq2z7dsuljjEpHLKqgAKTjknHJqlOTsjOVGnGLkdJ4bax1rwN4X0WPR9Le21vStbs2uv7PiN2ur2mbqGQXBXzQXhaKMJu2/M3Ho25TGuX3w2/wCEf002UHhp4U1FdMh+1Nr0dmL9wLnb5pJKvAE3bdrAYzXOfDjxbceHPB+pavaoLi+8Ga5pfi+1iIB8xI5vs9xGf9kiSHd64FegP8QpvDvw+0jxHFZR/wDCS6Jrlt8VJk43Ol5emAwMf7ggFicdMTGok2pGtOMZRTfax9R/sM+Pbf4KXfxSm8RatYeGPhj4K03S7LUrj7FGDdaxIitPLJKiGWR1YtEq5IwVAFfXfwq/bH+EfxovNXs/Cvir7VfaTbNe3dld2NxaTpbqMtKscqKzqBjJUHqPWvgv4U/HrUfgP+xl4s8RadpOn3nijxD4htNQu7rVYfNtrN9TMskMs6/xLHDDEwHTMy/Suh+GuoXD/wDBRz4WjU/jDpfxc1d/Dd8l7f6TY21tb2gaKZ1th5HDjB3DeSwBAOK55au52RVlZHvX7N//AAUU8H/HD4veJ/Bd1qFnZSSaqLLwkltaXRfVLcRu7SyMybYzhM7W2+nNej+Kv27Pgd4K8bz+E9X8d21vqttcC1upEtZ5bS1mJx5ctyiGJGzwQW474rwH9lDXtG0P48/tTeGP7R0zS/Gl/wCJpW0TT7h0iuJW8iYqYVOCQOCdvQV8z/s++HrrxX+zP4i8Da9+0F4O+HNo9zfW/iPwr4l0CFr+GcytvkeeSZXkY7QwdRlcYH3aLIq5+nPxZ/ap+FvwNv8AT7Lxv4st9Cn1Cxl1G08yCWRZ4I8birIrKScgKucsT8oNd34E8caP8SvB2j+KfD90b3RNXtUvLO4aJozJE4yrbWAYfQgGvgPxb8LtOsP2qv2NfBuu3tt40tNK8NXSC/li/dXrQQ7opthLcEorAEntX6KWtvHa28cUSLHEi7VRFChR6ADgUmBNRRRSGFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAfzMB/elEpGO4quJPWnK+RxXbc8exbWQbec04SDnnnpVUSDPOPrT8g9OarmFylsSYOc08Shqog49qlWbPB61XMTYtq4HNODD1qpkHvzTvMx2FO5Ni0HwBgVIJMcGqYkzUgkz6Zp3Jsi15mOlKJ8VVD+4NOEgyOaLicUWxNxyagk1a3twTJMsYHcmsDxPrRsoBDC2JpBzx0FcZLM8rZZ2b6nNZzrcrsdFLC+0XM3ZHc33jm2hDLbq07/3ui1y+qeI7zVM75Ckf9xTgVl0VzSqykehChTp7IXcaTNFFYnQFFFFABTo22uDmm0A4INAG61zi2DZzxWZNdl+Mk0v2n9ztJ5qK3ga7uEijG53OBWrk3ojnhTUdWRAF3AAJYngCvStA0K20qFJEQtOyjczdR6ioNG0CDSYwdoknPV2GcfStjzD6V00qfJqzhxFbnXLDYsb6A/HvVYtntQGyc4rpucNiyXxSCXPfFV80Z9hSuFix5opPNqDd7UbjRcLEpcdaTzO+481FvzSEjmi47Glo2uX/h7VLXUtMvJrDULV/Mhubdtro3qD9CRjoQSDkV00nxf19EuTZJo+i3d0jR3GoaPo1pZXcqkYYGaKMMuQSDsK5yc1wnme2KBLUuxSclszrNE+JniHw5oMuj6feRQ2T+ds32cMksHmqEl8qVkLxb1ADbGGQKR/ib4gbwkPDn2uD+zFgFqMWUAn8gSeYIfP2eb5Yf5tm7Ge1cg0meScUgkPtS0KXN3PQ7T45+K7S7t7/wA7S7nWIFCR61d6LaXF+FAwFNxJEXb5eMsS2OM4rNb4teKl11dWi1GK2uFsxp4t7eygjtPsoJIgNsE8po8knYUIyc9ea4wygdhTfN6dKmyL5pdzuj8YvElsmzSm0vw2DLFO50DSLWxeV45FkjLvHGGYK6q20nblQccVi+LvHer+NpbV9Vmt2W0SRYIbOzhtIY97l5CI4kVdzMSzNjJPU1zrP9BTC+fenoDbe7Nvwx4v1PwbqEl7pc0ccssD2ssdxbx3EM0L43xyRyKyOp2qcEHkA9q0U+KfiOPxTd+IftkEmpXdt9jnWWxgkt5LfaqiE27IYvLARAF24G1cYxXHs+ORz7U15B1GKTsNXWx+qH/BLTyvi94G+MK+MbSy8QwajqdjDc2t5aRG3kjS0CInkhQgRVVQFAAAUY6V9reE/gL8N/Alxp1z4d8B+HNEutOMhtLiw0uGKWAyDEhVwu4FhwTnkV8Tf8EaTu8CfE8/9Raz/wDSc1+i1cU/idj1qXwI4+5+D3ge78eW/jWbwlosni+BdsWuNZR/bE+UrxLjdnaSuc5wcdKyvFf7Ofwu8c+IBrniH4eeGNb1gYzfX+lQzSvjpuZlO7/gWa9ForM1MCbwB4ZuNc0jWpfD+lyavo8TQabftZxmeyjYYZIXxmNSOCFwMVvgYoooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAP5i9xz1p6vgDOKrFjn2+lLuJA6YrruebYsh8n3p6vjvVVX+br+lOD88GmS0Wlk496cH5H+FUw+G60pm5pktF4Mc8cU5XI96pLIMZzzTxNjuKaZNi55pp3mDNU/NyByKf5nuKdxWRbV885xTZZPJjeQ87VJquJMHqBVHXb0w6bIAfmf5R/Wk5aBGPNJI5nUb1tQunnYYLdB6Cq1BOaK4m76nsJJKyCijrWjoumi/uisgIjUZJFCV3YG1FXZnYoxXapoNku391nHqaZqOkwPaMIokVhzkCtfZM5liIt2scbRSsMMQOgpKxOoKKKKAAc11XhLTFQNeSqCekee3qawtIsTf3yJg+WOWPtXdx7Y1CqAoAwAO1dFKN3dnHiJ2XIupaEvvigTVAH47UeZXWeXyljzvehZyOM1X8wUB+fSgaRY8/vmjzye3P1qvvppc4x0oBItGYtSGY1U83g9KUPmkVYnMpPSkMhA/wDr1CXGelIXBouFibzSOKQyk+9Mt7e4vZTHb28ty4XdthjLsAOpwAeKgaYD1pXQ7Fjfjr19aQse2armfjHWm+fweanmHYnJoZ8DHWqhuVHBcAjrzSCbcOoI9c0XHYstKe3FRtKep4qu0nOM5xTRJwcnNK5VibzD2zTTL+Aotre4v5vKtoJbmUgkRwxs7YHU4AJqFiVJByCOCCKRaifqx/wRkYt4E+KHfGrWf/pOa/Rqvzj/AOCMBz4D+KH/AGF7P/0nNfoyZAGx3xnpXJLc9GmrQQ+ikByKWpNAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAP5gFcDNL5g/wAmqvmKOc0Bw3OcYroOGyLXmDt1+tG7GOtV/N5yOR60pkDYyaA5S0HB/wD10bsHOOKrCQDinCbOegoFZljzOc09JBj396qiYdyKUyfSquTylvfmlDZ7nNVFlx3xT/MwevaqTJaLXm/WsXxFOHMUYPTLHmrF3eiFMA5Y1hXEpmkJJJ7c1lOWljelDXmI6KKKwOwtafbC6uUjPTqTXWWkEVquE4z1Nc7oK/vpHPZcCt4S/KDiummtDhrNuVi55mD1NZ2u3pgsWVThn+UVKshZTxWDr0xe5VM8KvT3qpSsjOnDmkjLooorkPSCp7O0e9nWNBz1JPYVCqFyAOSeAK6fSLQWUHPMrfePp7VcY8zMqk+ReZoafaRafCFjA/2mI5Jq35oNU/NNCyk9MV1rQ8x3buy55o9KPOHpVNpCvWgTZUnPSi4uUuGUUnm8VU8zcOKPO5zjFFw5S0JT3OKQyE//AK6rebntRv4xii47E+/PfFG/Hc1VMvbNISTnAzSHa5a80D1pplBqtuIzn8KN4PWgdj174R+J7rwj4C8c6vZajcaVPBfaCr3lrM0UixG6lLruUg7SFGR0OB6Vt+N/hLpvjX4g6k/hfxVHc32v6hdXukWeo6Rc6bb6jE8rOBazyqEkO08AhQ3RckgHjfAE0Nv8JviDJc2xurddQ0DfAq7jKBczkoB3JAIxXrt5qR8Y+Lbuws/F1r4sl1rxnZa/pUdtcSSnQ7C3Mzz3E4kVRaBYnhjKcY8g5GFUnJvU6owUoJM828Rfs/ahpmu2ek6Vrtnrt2+vf8I3eolrPanT73G4CQSqCYyodhIOCInPbnlfiL4Ct/Bel6RqOneJLXxHpurRXL211bW0ts2YZPLc7JQCV3Z2uODhh1Br2vV/ird6jqV/4s8MaX/at18QI5/Cq7fle11iKTZZXoz0drO4Cjj/AJaSnrXiPxr1uyvPF1xpWlSiXQ/DtomhafIp+WSK3Uq8o/66SmWX/gY9KEyXCKV+57vqHjOXwnN4oMur6ppHh/w/baDaWem+HLOwjJe6s1d3dpYSX+ZWJySSW5Ncv4k0W1+I2m7UW31a/v8ASrrWfD3iG00uPTru6NqSbvTr23h/dvKqKzJInJOzlhJhZvGcGm67ffEXQbnxJomgX10nhm6hOtXbW6SJFYASbSEYkjevGM4PGa6b4R63ovwu1vwJ4ku74TeD/CiXdraazcwPbx6vqmoMElkto5AHa3toysjSED/U8gGRVqTVq+jWh5Yfgbbaba3y654uTTb+wdYtRFro13fWWlSnGIru6iUpG4yAwXftOQeQRV+f9ma90WxtJvEWvHSZ7syPDDYaLeapG8SuVWXzoEKbXxuXByUZWONwr0LwfqMvhTwTrHgjxH8UL/wvfR3+pW+q6HdLYQRiK4I3TxSzoXnSdMEmMk4AwCCDV7xXrLfCXxD4d0CHxfceEL3WNIs9J07Ur3UZGttP0jyiravIsPDSzxsUhUKWVFLHDFcPmYezjc4rwt4dHw6+C3xB8b+E/HDahCs+maUb+xtrrTbi3k+1pI6guFJUoPm2nj5Qw5Gc34mfDfS/HXjnxBqnhbxQupahq81zq+n6Xc6Rc2Q1CDmRxaSyKFmYAMcfLuwdpJIB6zxjo6S/B/x5d6Nf6Jf/AA90xdI0XTLbSL83X2Um/EpNyTGmZp9skjuAQSNoICqB0N5q99f/ABEia5uZ7ttO+LcVtZJM5b7PEbVh5UYP3F+RBtGB8o44pXY3FWtY9e/YE+NXh79kb4d+IpPGFtrmqL4h+w640vh3R7i9t9NtGt/ke5mChFJBB2qTt5BwQRX0F+3P8Vhr3ww+A3ifwR4iuV0nXvHukmO90u5eIXVs6yEo20glTjlG7jBGRXyT4b8V6R4S0b4lfD3VfjRq3w18I+GtMEeieH9Jy1x4oae3ZvO3yK+5JGYARRgKFcdMFje8W2lzrv8AwTd/ZdsLHVH028n8cw20F/H8zWsjT3iq6jPVCc49qh9zSOkUj9LdA/aP8HeKfi54h+HWjTXuq674fhM2q3FnZvJZWR6+VJOPlEvbZycgjscec6P/AMFCfhVq3ivSdGlXxHo9vq919h07W9Y0Oe0067nzgIkzgDk8AkY57V4h+yV46uv2XbX4o/AzxDoUMvxL8Pxah4j0i7hUhvGMXlvKkm4/M8vygY5O3I6o1fKHxj+NA+MHwM8G+JfFXxw1HxV481PxHbXU/gGzgS307Ro0ldSzxhMqygoFYsM7zjdyaVij9PPjD+2v8Nvgf48PgvxJLq7+KGsItQt9N03TJbqS6SRyqpFsHzP8rEjjAUntXDzf8FOvgl/wjttqtpd67qkjrI93ptho8st3pyRsFd7pOkSgngk8846VzXkQXn/BWq3mkjWVofhl5sTsMlGNyV3A9jtZhn0Y+tY/7Jelae/xR/bNU2kBSbxDcQyfux80ZjuCVPHTJJx7mgLn2f4A8e6J8TvB2leKfDl9HqWh6pAtzaXUeQJEPseQQQQQeQQRXQ18j/8ABK+Vpf2KvBO5y+24v1GTnAF1JxX1wOlSUFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAfy2lhngCgPt9BTOfU0n41sc1kSiQ45OKBIe5xURGaUcUXHYk80+tL5p9RURb5c5pBJ60JhylgTgDk809ZR9Kp+aOlKJD60XBxL3nD1H408yAA8g1QDkd+aV5iFY+1O5nyor3s/mSHFVaViSeeaSsW7s6oqysFFFFIo2NJ+S3J7k1oBxjrj8az7YiO3Qe2amEnFdC0Rxy1ZaEm0HuK56+mM11I3vitZ5diMewFYR6mom+hpSWrYUUVJbp5kyL2JrI6DX02wW3AkkwZCMgelaYl4qqH46U5Xx0JFdSaSsefL3ndlrzB60bwO9VvMB7n8aBIB3NO6JsWd4Pejd71X80eppPMFFwsWDJjvQJM8E1W8wZ70okHpRzIOUsmQAdab5mar+bSeZ/wDro5gsizu96N4A9arFx1yaa0mOc/nU3ZSiWTKCDTfN9OKrFsd8U0ycmi7HynU+DviN4m+Hl3cXPhnXLvRLi4VUlktHClwp3LkEEcHkHqD0IrT8T/HDx54t0W60zVfE97eWdyP9IjOyM3J6jzmRQ0vOD85NcEZMCmtJmkOzPo3xX8UvCHhK2guPBl/HcfZbd/8AhHdGsrWaOLR5riJVuL29ml5uL0DKLt3Iu1WDBVCV88ZwMY49OtVzMO4pPNzSKd3uj0yw/aG+I2l2FtZ2/iy8W3tolghEkUMjRoowqq7xlgAAAOeMVyHibxfrfjLUzqGu6te6xe7Qn2i9naVwvZVyflX2GB7VgmWk8w0D33PQ9C+PHj3w1pNtpun+J7yKxtF2W0UqRT/Z17LG0iMUA7BSAO1W7b9o34m2cWxPG2rSJuZ83DpOwJOThpFYgZ7A4HYCvMvNOOn60eb9aNAueof8NJ/E83EU3/Cb6srRghQjoqc4ySgXaTwMEgkdsVi6D8YPGvhiTVpdK8T6nYy6tKZ76SKb5riQ7syMSCd/zt8wwfmPNcR5wyaDIT9KNA1Z+tH/AAR9hj8aeAPGTa7BBrD6DqVtBpMl/Ak72EbwlmSF3BZFJ52ggZ7cmv0N/wCEP0MWFrYjR9PFnayie3t/skflxSA5Dou3Ctk5yADX55/8EUjn4e/FDPX+1rP/ANJ2r9Jaxe50x2Rm3Hh7TbvVLfUp7C1l1G3UpDdvAjTRA5yFcjco5PQ9zWZF8NvCsMl5InhrR0e8cSXLLp0AM7BtwZzt+Yg85PfmulopFFD+w7Aar/aYsrYaj5Xkfa/ITzvLznZvxu257ZxRaaFp9hLeS21jbW8t4/mXLxQIpmbGMuQPmPuc1fooAp6To9loVklnp9nb2NomdsFtEsSLnk4VQAKuUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAfyz7ifSlDHPtTNx96C596u5kOLZ6UhkFM3fhUbvxjmkNIV5fwx2qMv700milcpIdmlV8d6ZRSHYnWbA60edlCv61BRmncVgNFFFIoKVeSKSlTrQBfDkYGOKcHPrioAxzTwcgVqYNC3EhMLAmqFWLhsLj1qvUSNIqyCpbU4uEPvUVSW/+tFJFPY1lm4607zqphvU0B8dK2uc/KXPM45P50ok96piTnrRvHqaLisXfM9xQZOO1UhJjuTR5h/Ci4WLnme9J5vvmqhkz3NJ5mOhz9aLgkWzNg84Ao86qm/3o3Ci47Fky98UjTZGKrZ560ZJ70rhylgzZ+tNMh/vAVBnrijP4UrhykpkyaTefXFOgtZ7vd5MEs23r5UbNj8hT5dMvIkLtZ3KIoyWaFwAPc4ouWokJJPYUc9qjL56Cjef/ANdK4WH5I680ZPp+tM38d8UBj/8AqouKw/JpOc5qaxsbvVr6Cysrea7vLhxHDBAhkkkY9FVQCST6CrGt6DqnhnUZNP1jTbzSb+MAva30DQyqCMglWAPIouOxSz9KAc/X60nWgZX/ABp3FY/W/wD4In/8k9+J/wD2FrL/ANJ2r9J6/Nf/AIInHPw9+J//AGFrP/0Q1fpQTis3ubLRBRSA5paQwoopM80ALRTDMgkCbl3EZC5GTTs4oAWikDAmgsBQAtFIDmgnFAC0UzfTtwoAWik3CjeCcd6AFopCwFAOaAFooooA/ljJwetNJyetB/Om7j71ZFhW/WoSafnGOc0w9aljQUUUUigooooAKKKKACiiigApU4OfSkpy00JkoP0pcj1qMH3NGfc1RIkp6UylY5NJUlIKfD94mmU5DihA9iyH96CwqPPuaM+5qiLEgfHtShwRyai3c0u7/OaBWJQw6A0ob3qHd9fzo3n3oCxNuppcE4PSo92e/wCFGfrQHKSA56UE4HXmow3PcUbs980BYfketAce1M3Y9aNw7ZoHYk3+9NJJycimBqC3+TQOx9Afs/fFa3S28N/DydvEmkG91xtuqeF9ZWwZ/tPkR/v1ML+Z5flZXkYDuO9esfCzxXqVtrnw9j1nxT4x17Udf1bUrfbc67jT0itZNgE1v5TGZWXcWXcueAMZzXy58EW/4vR4D5/5jtl/6PSvfNH1CHwr4p+CFzq5On2y69rscklyDGsYkuhEGbOMKCwyTwMH0p3YHmn/AApPRbnXLa5i8TXS+Frjw1N4pN3/AGYFu0hjmeFoRB5u3fvTg+Zt2kHPFaMv7M66b4ourbUNcuZdIe4htdJ/s3TjPqOryyWsN1shttwC+XFPGZHdwqFgAWzx0xjXSvBV7p9zFqA8YaF4OvfC974Yj0u5e5ic3zzG6eQJ5S24jkzuL7sgAKQc16j4yvIv+Ez8I62dV8RaHp/hrSRpus3nhmV473TZLrT7ea3uJgiPItvKH8p2CH/VMuM7QwB4NqH7M0l7qbQ6Lqs9rDZzeXrUHiSyNnc6LH5TzC4mVGkV4DHG5Dxk5IC4yylrl3+zNBqPhGXVvD83ilz9mhubGfWtBW0tNXEs8cMS27rM7K8jSqUVx84BOQATXuvhYtrFrr/iLw1rc3jKe8tk0vX9T169v9TtotMjhkkaEIbKBp90cZiCREtHuBGPvLR+Gut+EtK8V6bI2tvr3w10Kwkv5b68WWZPDN+rMlnDBeSwwyOrs6KYGX5VZjjKbgaAedfDD4caJ8KfEE3iua/8Ta63htLuK/1Tw/oZn0m2ufs8sZiFyZFdtjuu6VU2jrgjBMc/whl+Leg+C9TuL3U5k0zwpp0D2mkWDahqFw0t1ehCqF1VY18ogyOwCkoMfMK0/DdifCur+D7HUp7238SeD9L1XTZPCNvp91PPq7z/AGgx3Fq0cbRPFKs6l5GZRtiBG8EV0OjyL4Q+G3w31lbq98PS3Fja6Vr+vWcBa70jTC07xbPlbylnlMqtLtOPJAHXDAHnKfst2F1qGtAazrmjxeH7aWfWdI1rQxDrFriIyxbIBKUlWVEchg4xs5HzKTz3/Cg7C31XVLq51+7fwhBptjqNlqllp3m3N/8AbGCW8CQGQASlhMGBbCmBxzxXql/4oHg6+8e+LvD51rUYbLTPD16t5rE9zcpdvHeRCURTXEcbyW5+ZFLIuVyAMUL4jfwhLcaItjDJ4L8BSS+M9Ku5VJkvUu40bRrR88kJNcl9p/vTHFA7H2z/AMElPCUXgKL43+HIdRj1aPSvEVvZi9iQospSJ1J25ODkEEZPIPJr6G/bo+L138Gf2afFmr6VK8fiC+jTSNJ8niT7VcMI1KY53KpdhjnKivCP+CV3ha28CQ/Fvw/Fd6jrGoWmq2o1XU7mBIrdr7yWMsURDsz7STlmx1HFXP2yvD+o/tK/tS/Cn4LaZqt/oOnaJbzeL9W1fTkzJayICtqVLDbvDKcdf9b7VHUZuf8ABOzxn4u0iH4j/B/4jaxPrHjbwTqiObm8uGmkmtbhAykOxJZVcNz2DqBWtr3/AAUX8M2ni3xZ4U8P+APHPjTxN4Zv57PUNP0HShN5ccR2vcFw2BHnIGeTjoK8kT4a6/8AsfftufDLxJqXjPxD4/0j4iwy+GdV1fXAGminGz7MrFBgjcI9uegDc4Fc7+z9+1P8Pv2cf2gv2mY/Hst9pEOo+L5JbbUodPluIZXjab/Ry0anEnzblB4PPpTt1A+qbj9uf4eH9my7+Ndj/aWoeGbO5jsruyitwt9aztKkRjkjZgAVMik4JBU5Gc1438d/2tvD/wAYf2Y/EXiuwuviL8N/Dlhrun29r4h02wSK61JHbIeBXkTMRI5O7PA4P3T89eK/BWun/gn9+0N43u9BudB0/wAd+MrfW9H0eaErNHaG9i2yFMZAbJx7Lnpg19Hf8FG9MZP2CdMs7S1bEVxoiJBDGfkUbQAFA4A6YoWjEbni64nj/wCCoXw0tvtM0kJ+HV0xV34c+fcfMQOMnA7V9T/EKDxLceCdZj8HT2Fr4pa1cabPqiF7ZJ8fKZAvJX6fr0r5a8ZW8p/4KjfDSYRSGEfDq6UybDtB8+44z07j8x619jn7h+lJjR8a/sGeMPiJq/xC+O/hv4heNbnxpqHhnX4NPhu5YxFCh2yh/KiHEaEgfKPQVxnhSf4o/tneM/jFrGkfFvXfhlpfg3XLjw9oGi6CEjRpYc/6ReE8uHOMr2yQOBz237E9rJB+0V+1c0sMkaP4xQqzoQGGJuRnr1H514p+1ro/wXs/i14403wP/wALD1L4x6sVg1Pwb4GnubWx1G6lQMj3jBNuwiRWfa3OTwCSadtQ3Pq/9hP4661+0H+ztoniXxGIm8QwXFxpmozQKFSaaF8eaAAANylSQOM5xxXtXjPT9X1Twrq9poGpJouuT2ksVjqUsAnS1nKkJIYzw4U4O09cV8k/CG+h/wCCfH7OXwp8E+ItKvNf8W+KNbFg1hpDodt9dMXYbmIHlxrtUsM9M9Oa+qfiZ8QdK+FXgPXPFuuGcaTpFq11cfZYjLKVHZEHJJJAH154qRnwz8YtK+LX7HmtfDTxY/xx8QfEafXfEdromq+GtcRBbXizZ3tbxqT5e3HGORuXntXdfEHxB47/AGmP2tPFHwk8K/EDWPhv4Q8DaTBdarqHh8ql9eX0+DGm89I1Vs4HXae5BHz58Mf2s/AHxh+Pdv8AFj4zavqemzaLM1r4M8EWui3d1BpgYgfa55ViKyTtxjHQ89lA9h1z4g6T+xz+3F8QfGvjxb3TvAHxK0ezntNeitJJ4Yb22QIbd9ikqxUMRx/EvqSKJO3/AGTvix8TPHHw/wDi14D1fVrLVfid8PtTuNFs9c1KI+VeZRzaz3CrgnlDuxyQBnJznM/Yc8Y/Eq++OHx78JfEfxvN40vPDV5YQxSiMQ20TyLI0ggiA+RfujH+yDV//gn34e1nVj8YPivqulXWi23xE8SPqGlWl7GY5jYx71ikZTyN2849cZGQRVb9km1mh/bH/avkeGSON9X00o7IQGxHIeD3pPqM80/aH/bMbxX8d/EXw6tPi7Z/BPwN4XlFnqniGG3N1qup3uPnhtkCkxxxkFWk45HU5Ar7b+BjWJ+E3hn+zPGVx8QrE2uYvE91Os8uoDcT5juvBPO3224PIr4Q+Hvi34efsbfHH48aV8adCeBvFGsPq2h61PozXser2Mm9vssbBWAYFsFDgEkgngV7r/wTM8Ba/wCBf2cSdb0240S31fW73VtL0q7XbLa2UpXylZTyu7aWwexB70AfW1FFFIZ/LBnNIQM0UhJqiBrU2n4zTCMUikFFFFIYUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFGaKKACiiigApVOKSjNAD8j/IoyP8im5pcincVhd3P/ANalFNzQDTuKw7FKW4pu4+1G4+1FwsLk8dKXd/nNN3H2o3H2ouFh24YoD8UynAUAG/8AzmjcSRS0UxCYpcUUUALDM9vOksTtHIjBkdCQykdCCOhrW8SeL9d8Y3cd5r+tahrl1GnlpPqNy9w6rnO0FySByeKxyM0f0pAdpbfGz4hWenWen2/jvxLb2NngW1vFq1wscOBgbVD4GB6Vk2XjrxLpviKTX7TxBqlrrspLSapDeSJcuT1JkDbjnjqe1YJGaXccdqYHV6z8VvG/iLULS/1Xxjr+pX1m2+2ubvU55JIG9UYsSp9xUfir4meMPHcUEXiTxVrPiCOA5iTVL+W4WM4xlQ7ECuYPIpVoA6/S/i/480XRYtH0/wAa+IbDSYsGOxtdUnjhTHI2oGAH4VBa/FHxnaeIn8QQeLtdh150ETaomozC5ZB0UybtxXgcE4rmO2KMUAeteAPjPqN94z08fETxFq3iTw0Xmea21iefULaO4aKQQ3D27PiXy5WRyh+8FI5zVvx18bYpbuzt9EmudaCatFrer6xrMCxy63eRYEQeFSRFbRruVIgejsTjKqvjRpVHfNAH7Wf8En/ig3xM8HfEqaPRrTQbKLWo7lbS1lkmLzzo0k8rySEs7MQo54UKAO+fu0QIJfM2L5mMb8c4+tfmz/wRL5+HfxP/AOwrZ/8Aohq/SqpZZFNAkpVmRXKHK7hnB9s9K8U+BP7Ng+DvjP4q65daxDr8XjjXjri2rWfliy4f93ks28/P97C9Ole4UUgIWtY5F2uiuv8AdYZH5Ur28cqBHRXUdmGRUtFAERt0MqyFQXXgNjnHpmpMcUtFAEUdukbFlRVY9SBgn61GtnDHM8qwxpK/3pFUBm+p6mrNFAHCeL/g34b8c/EXwb4y1i3nutW8JG4k0pPtBWCKSZVVpGj6M4C4Un7uTXbvCsihWUMuMENyD+FSUUAVjp1r2toR9Ix/hTriyhu12TRJMnXbIoYfkanooAaqBFAAwB0FMS3jjYsqKrHqQME/WpaKAK89jBclfOgjm2nK+YobafbI4qcLilooAKKKKAP5XcmgcnmkopkjhxTab0pQaB2A8UlKTmkxSGFFGKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiimAUZoooAMmlBpKKQC5o3UlGKAFzShjTcU4UALk+tGT60lFO4rC5PrSbj60o60oFMTAHNLRjFFAgopM0ucUAJgZ607oKTIJxTsUwGlsE+lKScj0oK5zS0AH1z+FLnI6UUUAfrn/wRK/5Jz8T/APsLWf8A6Iav0qr81f8AgiVx8O/if/2FrP8A9ENX6VVLLCiiikAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFAH8reeaXNNooAdwaQik6Uu6gBKM0cUUABNFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFGaAClwfWkzS5OKADB9aXFAooAKKUDPejb707CuAFOoHFFUIKQ0tIcetIQ2nDJ6Ckx70q4HekgHBcU6m7h7UuaoBaKTNJuHtQAtA56cU0tRnaODmgD9dv+CJX/JOvif8A9haz/wDRDV+lVfmp/wAESTn4dfE//sK2f/ohq/SuoLCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKAP5Z49Fv5dGm1ZbSU6ZDcJayXYX92srq7IhP94rG5A9FNUsV638Ifj03wt8Ia74dfSf7U0/Wbjzb2Fp9iTRiyu7dY2G09HuUlB6gxDHPI9P1v8AbgP2m6k8O+GX0M3ESRySi6SSV/Lt5YoSzmPLGMyIwJ5zEpJJ5AB8swW8l1NHDEpeSRgqqOrE8ACujf4X+LU03WdRPhvVPsGi3DWmpXQtHMdnMvDJI2MKw4yD0yK+hYv21tNSPTYofBa6TDaPdsraTLFFPA8sjSCaCUxExyHcUfghlzjBxjDtf2s9Nsh4igTwg0tl4h1a+1fUElu189XuWhLxwTrGHijPkgMFPzhiDnC4APnuTRr6HSLfVJLWVNOuJ5LaG5ZcI8sao0iA9yoljJHbevrVPHOOPzr6t1r9uGLUNXkeHwgq6RNdC+n0+W4RkuLhRYBJnHl43r9hbnv55znHJoX7cMaa1pOo+IPCba5PpsAjike7VWLGBY5iw8vDLKV3MrAjJB6qDQB8w3Wg6jZWK3s9lPDaM6xiaSMqpZkEijn1RlYeoINUK9i+MX7QH/C1/Cum6VLps8NxatZk3NxcCXAt7JLQRoNoKoRGH25OGZu2K8doAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKADHuKKKKACiiigBRRxSUYzQA4Gim0YNAh44pc00CjFO4WHZozTcUYp3FYcTTSeTyaKKVwFzRmkopCFzSg8HmmmimMcSfU0maSigAzS0lFAWP13/AOCJH/JOvid/2FbL/wBENX6WV+an/BEj/knPxO/7Ctn/AOiGr9K6RQUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB/K1RRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUq0UUCYlOFFFAwooooAKKKKZLCiiikIKKKKbGFFFFIaCiiigYUUUUAfrx/wRI/5Jz8Tv8AsK2f/ohq/SuiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigD/2Q==" alt="" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; line-height: 16.5px;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Koodak">این دستور جلسه مربوط به 95/01/31 می باشد.</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size: 10.6667px;"><font size="2" face="Mihan-Koodak"></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Koodak">امروز 95/01/31 هست . كه فردا ماه اول ،فروردین تمام می شود و اردیبهشت شروع می شود .چشم به هم زدیم یك ماه از ،یك دوازدهم از فصل بهار و سال 95 گذ شت . و باز دو تا پلك دیگر هم بزنیم 95 هم خلاص می شود.</font></p></div></div><font size="2" face="Mihan-Koodak" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; background-color: rgb(241, 238, 183);"></font> text/html 2016-04-18T08:58:26+01:00 maryam-c60lejion.mihanblog.com مریم (استاد لژیون) دستور جلسه لژیون ( وادی دهم ) http://maryam-c60lejion.mihanblog.com/post/42 <b><font size="4"><img src="http://uupload.ir/files/ticu_12345.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></font></b> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><font color="#009900"><b>به نام قدرت مطلق الله<br><br></b></font></font></font><span style="font-size: 14px"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif"><span style="color: #0000cd"><strong><font color="#660000">دستور جلسه این هفته لژیون :&nbsp; وادی دهم<br><br></font></strong></span></span></span> <div><span style="font-size: 14px"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif"><span style="color: #0000cd"><strong><font color="#660000"><br></font></strong></span></span></span></div><div><span style="font-size: 14px"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif"><span style="color: #0000cd"><strong><font color="#660000"><br></font></strong></span></span></span></div><div style="text-align: center;"><b><font color="#3333ff"><span lang="AR-SA" style="text-align: justify; font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Arial, sans-serif;">صفت انسان دو ویژگی و خاصیت دارد، یعنی هم می تواند خوب باشد و هم می تواند بد باشد، هم می تواند تبدیل به یک فرد معصوم و بی گناه شود و هم می تواند یک جنایتکار باشد. و این امر به قدرت اختیاری که خداوند برای انسان قرار داده است بر می گردد، این اختیار را خداوند به انسان داده است که این ویژگی فقط مختص انسان می باشد. موجودات و جامدات صفتشان تغییر نمی کند، مثل سیاهی ذغال یا سفید بودن ماست</span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify; font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;.</span></font></b></div> text/html 2016-04-14T06:51:36+01:00 maryam-c60lejion.mihanblog.com مریم (استاد لژیون) رهایافتگان لژیون (5) http://maryam-c60lejion.mihanblog.com/post/41 <div align="center"><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000" size="5"><b>تبریک &nbsp; &nbsp; &nbsp;تبریک</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000" size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1328327871.gif" alt="نایت اسکین"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff" size="4"><b>روز چهارشنبه 1395/01/25 شاهد رهایی یکی دیگر از اعضای کنگره 60</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><font color="#3366ff">و سومین رهایی لژیون امید رهایی ، رهایی </font><font color="#ff0000">همسفر آرزو</font><font color="#3366ff"> عزیز بودیم.<br><br></font></b></font><img src="http://s6.picofile.com/file/8247625584/IMG_0754.JPG" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><div style="text-align: right;" align="center"><div align="center"><font color="#000066"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 25px;"></span></font><br><font color="#000066"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 25px;"></span></font></div><div align="center"><font color="#000066"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 25px;">آقای: احمد _ نام راهنما : علی _ آنتی ایکس : شیره و تریاک _ مدت سفر: 11ماه _ داروی درمان :&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 25px;">OT</span></font></div></div><br><img src="http://www.congress60.org/EditorFiles/Image/Photo%20Text/syrus/rhaeeha/T950125/117%20copy.jpg"><br><br><div style="line-height: 20px;" align="center"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#6633ff" size="3">این رهایی را به </font><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#cc0000" size="3">خانم آرزو</font><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#6633ff" size="3"> و مسافر گرامیشان </font><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#cc0000" size="3">احمد آقا </font><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#6633ff" size="3">و کمک راهنمایان گرامیشان تبریک میگوییم .</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;" align="center"><br></div><div style="font-size: 12px; line-height: 20px;" align="center"><b><font color="#cc33cc">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; از طرف همسفران لژیون امید رهایی</font></b></div><br></div></div> text/html 2016-04-11T10:00:01+01:00 maryam-c60lejion.mihanblog.com مریم (استاد لژیون) دستور جلسه لژیون ( سی دی زمان مناسب) http://maryam-c60lejion.mihanblog.com/post/43 <b><font size="4"><img src="http://uupload.ir/files/ticu_12345.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></font></b> &nbsp; &nbsp; &nbsp;<font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5">&nbsp;<font color="#009900"><b>به نام قدرت مطلق الله<br><br></b></font></font></font><span style="font-size: 14px"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif"><span style="color: #0000cd"><strong><font color="#660000">دستور جلسه این هفته لژیون :&nbsp; سی دی زمان مناسب (آقای مهندس دژاکام)<br><br></font></strong></span></span></span> <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8255278550/421326274_69506.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 14px"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif"><span style="color: #0000cd"><strong><font color="#660000"><br></font></strong></span></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 14px"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif"><span style="color: #0000cd"><strong><font color="#660000"><br></font></strong></span></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"><b><font color="#3333ff">وقتی چیزی را از کسی می خواهید باید خیلی حسابگر باشید ببینید آن خواسته شما مثل مثلث سه تا ویژگی داشته باشد . که 1- در زمان مناسب و 2- در مکان مناسب 3- در کلام مناسب . آن خواسته را ارائه بدهید . اگر سه تا را برآورده نکنید خواسته شما برآورده نمی شود .</font></b></span></div> text/html 2016-03-11T06:44:49+01:00 maryam-c60lejion.mihanblog.com مریم (استاد لژیون) رهایافتگان لژیون (4) http://maryam-c60lejion.mihanblog.com/post/40 <div align="center"><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000" size="5"><b>تبریک &nbsp; &nbsp; &nbsp;تبریک</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000" size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi/upimg/uploads/1328327871.gif" alt="نایت اسکین"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff" size="4"><b>روز چهارشنبه 1394/12/20 شاهد رهایی یکی دیگر از اعضای کنگره 60</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#3366ff" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><font color="#3366ff">و سومین رهایی لژیون امید رهایی ، رهایی </font><font color="#ff0000">همسفر مهری</font><font color="#3366ff"> عزیز بودیم.<br></font></b></font><font color="#000066"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 25px;"><br>آقای: حمیدرضا _ نام راهنما : یاسر _ نام راهنمای همسفر : مریم _ آنتی ایکس : شیره _ مدت سفر: 15ماه _ داروی درمان :&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 25px;">OT</span><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif; font-size: 13px; line-height: 25px;"> <br><br></span></font><img src="http://congress60.org/EditorFiles/Image/Photo%20Text/syrus/rhaeeha/T941219/32%20copy.jpg" alt="" align="absmiddle" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><div style="line-height: 20px;" align="center"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#6633ff" size="3">این رهایی را به </font><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#cc0000" size="3">خانم مهری</font><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#6633ff" size="3"> و مسافر گرامیشان </font><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#cc0000" size="3">آقا حمیدرضا</font><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#6633ff" size="3"> و کمک راهنمایان گرامیشان تبریک میگوییم .</font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;" align="center"><br></div><div style="font-size: 12px; line-height: 20px;" align="center"><b><font color="#cc33cc">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; از طرف همسفران لژیون امید رهایی</font></b></div> <br></div></div> text/html 2016-03-03T14:02:30+01:00 maryam-c60lejion.mihanblog.com مریم (استاد لژیون) دستور جلسه لژیون ( سی دی شنهای صحرا) http://maryam-c60lejion.mihanblog.com/post/44 <b><font size="4"><img src="http://uupload.ir/files/ticu_12345.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></font></b> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><font color="#009900"><b>به نام قدرت مطلق الله<br><br></b></font></font></font><strong><font color="#660000"><font color="#0000cd" face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">دستور جلسه این هفته لژیون :&nbsp; شنهای صحرا</span></font><br><br><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8255277784/20130111_sand_storm.jpg" alt=""></div></font></strong> <div><span style="font-size: 14px"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif"><span style="color: #0000cd"><strong><font color="#660000"><br></font></strong></span></span></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><b><font color="#3333ff">ما نمی‌توانیم بگوییم که شن‌های صحرا همیشه ثابت و راکد و یا همیشه در حرکت هستند. هیچ‌وقت نمی‌توانیم بگوییم دریاها و اقیانوس‌ها آرام یا همیشه متلاطم هستند. ما چیزی به نام ثابت بودن نداریم. انسان هم به همین صورت است. انسان گاهی خوشحال و گاهی عصبانی، گاهی قهر و گاهی آشتی است. زیبایی زندگی و حیات هم این است که در حال تغییر است. اگر دریا طوفانی نباشد، شما قدر آرام بودن دریا را نمی‌دانید.</font></b></span></div>