تبلیغات
امـــیــــــد رهـــــــایـــــــی - دستور جلسه لژیون ( وادی هشتم )
       به نام قدرت مطلق الله

دستور جلسه این هفته لژیون :  وادی هشتم
با حرکت راه نمایان میشود : قسمت اول

امواج چون گرد باد بر زمین فرود میآیند و آنچه برداشتنی باشد با خود به امانت میبرد و این جز فرمان حاصل نمیگردد پس با شما که پیمان میبندید ، در اندیشه آن باشید که از زمین برخاسته و به آنمکان که فرمان است رهسپار شوید.


از سکون نه زایشی است و نه چیزی بوجود میآید ، همه چیز از حرکت شکل میگیرد و ساختارها پدیدار و موجودات خلق و سفر در حلقه های آفرینش آغاز و ادامه دار میگردد.

روزی در آسمانها در مقابل خلق جدید یا انسان که توسط قدرت مطلق به انجام رسیده بود، یکی از فرشتگان یا فرماندهان رده بالا سر به شورش گذاشت و از فرمان سرپیچی کرد زیرا چنین تصور کرد که او هم میتواند با قدرتی که از طرف قدرت مطلق به او داده شده برای خودش فرمانروایی کند .قدرت مطلق او را از درگاه خودش بیرون کرد ولی او مهلت خواست تا قدرتش را حفظ کند . قدرت مطلق تا روز موعود به او مهلت داد و او را ترد کرد ، او گروهی را با خود هم آواز کرد و اعلام نمود که با تمام توانش انسان را از مسیرش منحرف خواهد کرد و با کمک یارانش کاری را به انجام خواهد رساند تا انسان از فرامین قدرت مطلق سرپیچی نماید چون میدانست انسان موجودی است که با اختیار کامل خلق شده و به عبارتی میتواند هم مسیر تقوی ، ارزش ها ، عشق ، محبت ، دوستی و صداقت را طی نماید و هم میتواند مسیر فسق و فجور ، قثل ، جنایت ، خیانت ، حسادت ، کینه ، نفرت و دشمنی را بپیماید .

در این شرایط آدم و حوا در بهشت قرار گرفتند ، دیری نپایید توطئه شیطان در مورد آنها کارگر افتاد و آنها نیز از فرمان سرپیچی کردند و قدرت مطلق از آنها توضیح خواست ، عذر خواهی کردند ، عذر خواهی آنها توسط قدرت مطلق پذیرفته شد و گفته شد بایستی وفاداری خود را ثابت کنید ، پس فرو شوید به زمین ، که : با حرکت راه نمایان میشود .

ولی من به شما هشدار میدهم که شیطان دشمن آشکار شماست بروید تا در عمل و حرکت مشخص گردد کدامیک از شما بر وفا داری خود استوار هستید و کدامیک راه شیطان را که ظاهری بس فریبنده و باطنی وحشت آفرین دارد را انتخاب میکنید ، بروید که با حرکت راه نمایان میشود .

ما نمیتوانیم بدون مقدمه و مطالعه و تفکر حرکت کنیم و بگوییم با حرکت راه نمایان میشود ، ما اکنون در وادی هشتم هستیم و خوشبختانه هفت وادی را به همراه خود داریم مثل با تفکر ساختارها آغاز میگردد یا در مسائل حیاتی به خداوند مسئولیت دادن یعنی سلب مسئولیت از خویش است ، این وادی میگوید وقتی که میخواهیم حرکت کنیم با جمع آوری اطلاعات و دانستن مسیر حرکت کنیم ، لازم و ضروری نیست که تمام جزئیات راه را در نظر بگیریم مثلا در این مسیر چند پیچ گردش به راست و چند پیچ گردش به چپ داریم ، چون قبل از رسیدن به هر پیچ تابلو آنرا مشخص میکند ، بنابراین وادی هشتم میگوید در این شرایط نترس ، شجاع باش ، حرکت کن چون قطعا با حرکت راه نمایان میشود .برای مثال اگر ما مشکل بیرونی داریم ، در خانه نشسته ایم و فقط در حال فکر کردن هستیم هرگز مشکل ما حل نخواهد شد اما اگر پس از فکر کردن وارد مرحله عملی شویم و حرکت کنیم راه بتدریج مشخص میگردد ودر مسیر راه ممکن است دوستان ، آشنایان و دیگران در حل مشکل ما را راهنمایی و یاری برسانند .حال با ذکر چند نکته که در وادی هشت مهم است را به اتفاق بررسی میکنیم .

1- در هنگام حرکت بایستی خواسته ویا هدف ما کاملا مشخص باشد ف زیرا گاهی در حرکت ،خودمان هم نمیدانیم که بطور قطع چه میخواهیم برای مثال : آیا میخواهیم ادامه تحصیل بدهیم یا نمیخواهیم ، یا آیا فلان شخص را دوست داریم یا نه .

2- پس از آنکه خواسته یا هدف مشخص گردید باید با تمام وجود بخواهیم به خواسته خود برسیم مثل تشنه ای که در دنبال آب در تلاش است و به خواسته خود توجه کنیم وروی آن متمرکز شویم ناگفته نماند که بعضی خواسته ها در طولانی مدت به نتیجه میرسد مثل بذر یک درخت که میکاریم و محافظت و مراقبت میکنیم تا به محصول برسیم .

3- در مسیر حرکت گاهی با چندین راه برخورد میکنیم که مجموعه این راه هارا میتوان به دو راه عمده ارزشی و ضد ارزشی یا الهی و شیطانی تقسیم کرد و هر فردی بستگی به خردمندی و بی خردی خودش یک مسیر را انتخاب میکند و به راه خودش ادامه میدهد و یا در میانه راه مانند آهویی که علف سرسبزی را در مسیر انحرافی جاده دیده باشد بدون تفکر مسیرش را کج میکند و از صراط مستقیم دور و دور و دورتر میشود و در نهایت به نقطه ای میرسد که دوست ندارد  و در تفکرش نمیگنجد و یا جزو خواسته هایش نبود ، اکنون اگر فکر کنیم میتوانیم نکات دیگریی را برای حرکت پیدا کنیم و به نگارش در آوریم اما اگر خواسته و هدف ما رسیدن به صلح ، آرامش ، آسایش ، عشق ، محبت و بهشت موعود است بایستی با دوری از ضد ارزش ها ، حساب های منفی خود را تصفیه و به صفر نزدیک کنیم ، یعنی باز پرداخت بدهی از خودمان ، خانواده و جامعه.

قسمت دوم :

ممکن است ما دانسته و ندانسته به جسم خود و روان خود تخریب هایی وارد کرده باشیم که بایستی اول خودمان را ببخشیم و در جبران خسارت و ترمیم جسم و روان خود اقدام کنیم ، کافی است به عنوان ناظر در گوشه ای قرار بگیریم و خود را نظاره کنیم ، به زودی در خواهیم یافت که تاکنون خسارت هایی به جسم و روان خود وارد کرده ایم یا خیر ؟ اگر جواب آری است در جبران آن کوشا باشیم .

خانواده : در خانواده نقش پدر چیست ؟ نقش مادر چیست ؟ نقش فرزندان چیست؟

در اکثر فرهنگ ها معمولا مسئولیت امور خارج از خانه به عهده پدر و مسئولیت داخل خانه بر عهده مادر است و مسئولیت حفظ و نگهداری و پرورش فرزندان ، بر عهده پدر و مادر بصورت مشترک است .اما چیزی که مشخص نیست مسئولیت فرزندان نسبت به خانواده و پدر و مادر چیست ؟

در گذشته در زندگی دامپروری و کشاورزی ، فرزندان در کنار پدر و مادر در مزرعه کار میکردند ویا در پرورش حیوانات اهلی ، فرزندان نیروی بسیار موثری برای خانواده بودند ، حال سوال اینست که اکنون مسئولیت فرزندان نسبت به خانواده چیست ؟

آیا زندگی امروز شهر نشینی فرزندان را تبدیل به طلبکارانی مادرزاد در خانواده ها کرده است ؟

 آیا بایستی همیشه مهر و محبت و .... همه چیز از سوی پدر و مادر به سوی فرزندان جاری گردد؟

آیا آنها هیچگونه تعهد و مسئولیتی نسبت به پدر و مادر و خانواده ندارند ؟

اگر دارند لطفا خودتان بگویید ، البته و قطعا فرزندان زیادی وجود دارند که مسئولیت خودشان را بصورت خودکار و با تمام وجود نسبت به خانواده و پدر و مادر انجام میدهند ، ولی بحث ما در اینجاست ، اگر از گروهی هستیم که به خانواده خسارت وارد کرده ایم و قبول داریم که تخریب بوجود آورده ایم ، آنرا جبران کنیم .

جامعه : بطور کلی ما همیشه از جامعه انتظار داریم که طبیعی هم است ولی آیا نبایستی تصور کنیم که جامعه از ما چه انتظاراتی دارد ، برای نمونه اگر جامعه برای من هزینه پرداخت کرده است و من تحصیلات زیادی کرده ام و تخصصی را گرفته ام ، آیا من اجازه دارم خودم را نابود کنم ؟

حال به نکات پیش پا افتاده که در یک جامعه میتواند بسیار مهم باشد توجه کنیم  . آیا شیشه اتومبیل را در جاده و یا خیابان پایین کشیدن و آشغال را پرتاب کردن ، خسارت به جامعه نیست ؟

آیا به دامن طبیعت رفتن و کلیه آشغال ها را در کوه و صحرا پراکنده کردن خسارت نیست ؟

آیا آشغال ها را در جوی آب و رودخانه ریختن خسارت نیست ؟

حال ممکن است گفته شود هزاران هکتار از جنگلها را نابود کردند کسی چیزی نگفت ، من کمی آشغال ریختم شد خسارت ، بله ، ریختن آشغال شما میشود خسارت و نابود کردن درخت ها و جنگل ها اسمش خیانت ودزدی و جنایت است . ما نیز اینرا بایستی بدانیم که خراب کردن و یا دزدی و خیانت دیگران هیچ وقت نمیتواند سندی باشد یا مجوزی باشد برای وارد کردن خسارت ما به جامعه ، حال خود دانید اگر فکر میکنید که خسارت زده اید ،اول بایستی از وارد کردن خسارات بعدی به جامعه خودداری کنید سپس با انجام کارهای ارزشی جبران کارهای ضد ارزشی گذشته را بنماییم.

پیمان بستن :

اگر کسی خواست میتواند داوطلبانه با شرایط خاص با خدای خود گناهان و اشتباهات خود را مطرح کند و یا میتواند ای مطالب را به یک درخت ، کوه ، رودخانه و یا دریا بازگو کند اجرای این مرحله مربوط به کسانی است که میخواهند حساب خود را باز نگری نمایند ، همه میتوانند این کار را بدلخواه به انجام برسانند ولی کسانی که در سیستم کنگره میباشند لازم است که از راهنمای خود اجازه بگیرند و راهنما آنها را نزد من آورده و من با آنها صحبت های لازم را خواهم کرد .

محل اینکار میتواند در کوه ، صحرا ، کنار رود یا دریا باشد جایی که اطراف شما کسی نباشد و کسی صدایتان را نشنود و شما همه اطراف خود را ببینید .

ساعت شروع پیمان 12 ظهر آغاز میگردد و ساعت 4 بعد از ظهر تمام میشود .

شرایط بستن پیمان :

الف : شستشوی بدن قبل از حرکت به محل پیمان بستن .

ب : پوشیدن لباس تمیز ، پیراهن سفید ، روسری سفید .

ج :هیچکس پیرامون ما نباشد .

د : صدای بلند ما را کسی نشنود .

ح : در طول پیمان از خوردن و آشامیدن خودداری میکنیم ( کشیدن سیگار منعی ندارد )

و :تجهیزات لازم ، یک زیرانداز ، قلم و کاغذ ، کبریت .

مراسم پیمان در دو بخش انجام میگیرد اول نوشتن سیاهه ، بعد در خواست از قدرت مطلق .

نوشتن سیاهه اشتباهات از ساعت 12 ظهر تا ساعت 1.5 بعداز ظهر  نکته ای که در این مرحله نوشتن اشتباهات مطرح است بهتر است اشتباهات خود را بصورت فهرست وار به نگارش در آوریم یعنی فقط عنوان ها را بنویسیم و متن کامل ماجراها را ننویسیم ، به این منظور که این اطلاعات و سیاهه نباید دست کس دیگری قرار بگیرد و فقط خودتان باید از آن اطلاع داشته باشید زیرا مطالبی که در این مرحله قرار دارد بایستی در نظر داشت که اگر فردی به هر طریقی ناگهان بالای سر ما ظاهر شد و سیاهه را از دستمان گرفت نتواند از روی فهرست چیزی یا مطلبی را بر علیه ما استفاده کند ، چون این سیاهه مطلبی است بین ما و قدرت مطلق به عبارتی هیچکس نباید از مطلب آن مطلع باشد.

شرط نوشتن: اول در مقابل خداوند شرط ادب را هر گونه که میدانیم ظرف مدت 30 ثانیه بجا میآوریم و قصد خود را میتوانیم نسبت به اعتقاد فردی به جنگل ، کوه ، درخت رودخانه یا دریا باز گو کنیم و سپس آنچه در گذشته به انجام رسانیده ایم و بنا به برداشت خودمان تصور میکنیم ، خطا یا ضد ارزش یا گناه بوده ، روی کاغذ به نگارش در میآوریم و پس از آن سه مرتبه با صدای بلند که با گوش خود بشنویم نوشتار را قرائت میکنیم و سپس از خداوند میخواهیم که ما را هدایت و در صورت امکان مورد بخشش قرار بدهد و پیمان میبندیم که سعی خواهیم کرد از این تاریخ مرتکب کارهای ضد ارزشی نشویم و به ما فرصت بدهد تا خطاهای گذشته خود را با خدمت به انسان ها خصوصا انسان های دردمند جبران کنیم بعد از کمی تفکر ( یک دقیقه ) نوشته های خود را می سوزانیم و به آب یا دریا و یا باد میسپاریم و بعد از آن تا ساعت 2 را با سکوت میگذرانیم و اجازه میدهیم که افکار و اندیشه های ما به هر کجا که می خواهند به پرواز در بیایند و هیچ تلاشی نمیکنیم که افکار خود را مهار کنیم یا جهت خاصی بدهیم .

مرحله دوم درخواست از قدرت مطلق : در این مرحله هر چه از خداوند میخواهیم و یا هر چه برای دیگران میخواهیم و یا دعایی داریم را روی صفحه کاغذ به نگارش در میآوریم و پیمان میبندیم که خودمان هم برای تحقق خواسته های خودمان با تمام قدرت تلاش و تفکر کنیم . حال خواسته های خودمان را که نوشته ایم سه مرتبه با صدای بلند میخوانیم و از قدرت مطلق میخواهیم که خواسته های ما را اجابت کند ، دوباره در مقابل قدرت مطلق ادای احترام میکنیم و یک دقیقه سکوت میکنیم و سپس نوشته خود را به قطعات ریزی تبدیل میکنیم و آنها را به رودخانه ، دریا و یا باد به امانت میسپاریم و بایستی به یاد داشته باشیم که رودخانه ، دریا ، صحرا و کوهستان در تمامی مراحل شاهد بر پیمان ما بوده اند .

بعد از آن در جایگاه خود قرار میگیریم و تا ساعت 4 بعد از ظهر اندیشه خود را در سکوت کامل به پرواز در میآوریم .

نکته مهم برای انجام مراحل پیمان ، بایستی به گونه ای عمل کنیم که هیچکس تحت هیچ شرایطی نتواند یک مرتبه بالای سر ما حاضر شود و سیاهه را را از ما بگیرد ، ما میدانیم این پیمانی است فقط بین ما و قدرت مطلق و هیچ فردی نبایستی از آن مطلع گردد حتی نزدیکترین فرد به ما .

موضوعات مرتبط : دستور جلسات لژیون،
برچسب ها : کنگره 60، درمان اعتیاد، وادی هشتم،


تاریخ : دوشنبه 7 دی 1394 | 09:37 ب.ظ | نویسنده : مریم (استاد لژیون) | نظرات